Eksik Gün Bildirim Formu ile ilgili görüş

Eksik Gün Bildirim Formu ile ilgili görüş

Eksik Gün Bildirim Formu ile ilgili görüş

EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU

Bilindiği gibi, işyeri bazında 10’dan az işçi çalıştırılan işyerlerinde ay içinde 30 günden az çalıştırılan işçiler için eksik günleri kanıtlayan belgelerin “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde SGK’ nın ilgili Ünitesine verilmesi gerekmekte idi. 

17.04.2018 tarihinde SGK tarafından yapılan duyuru ile, eksik gün belgelerinin verilmesine gerek olmadığı belirtildiğinden, Mart/2018 ayında çalışanlar da dahil olmak üzere  bundan böyle 10’ dan az çalışan iş yerlerinde eksik gün bildirim formunun Kuruma verilmesine gerek kalmadığı bildirilmiştir.

Diğer taraftan, ay içinde eksik günleri kanıtlayan belgelerin ileride SGK tarafından yazı ile istenilmesi durumunda Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin istenilmesine rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilmesine karşın geçersiz sayılması halinde ise daha önceki uygulamada olduğu gibi, eksik günlere ilişkin prim belgelerinin düzenlenmesine ve gerektiğinde prim tahakkukuna devam edilebilecektir. Bu uygulamada işçi sayısının 10’dan az veya çok olmasının önemi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize sunarız.


Hadi EYCE
SGK ve İş Hukuku Uzm.