Yapay Zeka ve İnsani Beceriler

Yapay Zeka ve İnsani Beceriler

Yapay Zeka ve İnsani Beceriler

YAPAY ZEKA ve İNSANİ BECERİLER

Yapay zeka ve algoritmalar bazı yönetimsel fonksiyonları otomize etmeye başlamışken birçok yönetici doğru yetenekleri önceliklendirmek konusunda başarısız oluyor. "İnsan" becerilerine gereken değeri vermiyorlar. Yapay zekanın hızla dünyayı istila ettiği düşünülürse, özellikle kritik olacağını söylüyor.

14 Ülke 1.770 yönetici anketi sonucunda "gelecek 5 yılda en çok ihtiyaç duyacakları 3 beceri"

1. Dijital ve Teknoloji Uzmanlığı %42
2. Yaratıcı Düşünce ve Deneyim %33
3. Veri Analizi ve Yorumlama %31
4. Strateji Geliştirme %30
5. Planlama ve Yönetim %23
6. Sosyal Ağ Kurma %21
7. İnsanları Geliştirme ve Rehberlik Etme %21
8. İşbirliği %20
9. Kaliteli Yönetimi ve Standartları %20
10. Varolan Uzmanlık Alanında Üstün Beceriler %20
11. Performans Yönetimi ve Raporlama

Yönetim bir kabiliyet meselesidir

Yasemen Çalışkan