|

Mail gönderin
[email protected]

5N1K Gelişim Akademisi 2014-2021 Yılı Çalışmaları

5N1K Gelişim Akademisi 2014-2021 Yılı Çalışmaları

5N1K Gelişim Akademisi 2014-2021 Yılı Çalışmaları

5N1K Gelişim Akademisi 2014-2021 Yılı Çalışmaları

Proje

Türk ve Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma ile birlikte Mesleki Beceri Geliştirme Projesi "Uzaktan Eğitim Modelinde Etkili İletişim Eğitici Eğitimi" 
Kalkınma Ajansı “Eğitimde Mentörlük" Projesi
Avrupa Birliği "Şiddet Mağduru Kadınların İstihdamı" Projesi
Kalkınma Ajansı "Sosyal Girişimcilik" Projesi
Dış İşleri Bakanlığı "İnsan Kaynakları ve İstihdam" Projesi
Avrupa Birliği “İş Hayatında Kadın, Pandora” Projesi
Makina Mühendisleri Odası “ Kariyer Planlama” Projesi
Balkan Öğrencileri "Liderlik Kampı" Projesi
M.E.B Branş Öğretmenleri "Eğitim Materyali Geliştirme" Projesi
Başbakanlık “ATAM Kurumsal Kimlik” Projesi
M.E.B Hizmet içi eğitim “Eğiticinin Eğitimi” Projesi
M.E.B Ortaöğretim “Bilim Kulübü” Projesi
Ostim Organize Sanayi “Suça Sürüklenen Çocukların Sosyal Hayata Kazandırılması” Projesi
Maltepe Kaymakamlığı “Suça Sürüklenen Çocukların Sosyal Hayata Kazandırılması” Projesi
Kalkınma Ajansı “Uygulamalı Girişimcilik” Projesi
M.E.B Hizmet içi eğitim “Eğitimde Değişim” Projesi
Kalkınma Ajansı “Yönetim Becerilerini Geliştirme" Projesi
Eğitim sektörü “Uluslararası Platformda Kullanılabilecek Eğitim Materyal Tasarımı” Projesi

DSÖ “Hasta Bakım Hizmetleri” Projesi
Kaymakamlık “Mültecilerin Sosyal Hayata Uyumu Araştırması” projesi
Kalkınma Ajansı “E-Ticaret Uygulamaları” projesi
DSÖ "Laboratuvar Teknistenleri Adaptasyon Eğitimi" Projesi

AB "Gençlik ve Spor Alanında Karar Alma ve Politika Belirleme Süreçlerine Aktif Katılım" Projesi "Etkili İletişim Yönetimi" Uygulamalı Atölye Çalışması
DSÖ "Sağlık Personeli Bilişim Teknolojileri Eğitim Müfredatının Oluşturuşması ve Uygulamalı Eğitim Programı" Projesi
Kalkınma Ajansı “ Sosyal Girişimcilik” Projesi
TÜBİTAK 4004 Projesi, "Kızlar STEAM ile Kariyerlerini Planlıyor" Projesi


Eğitim
Makina Mühendisleri Odası "Yönetim Becerilerini Geliştirme" Atölye Çalışması
Makina Mühendisleri Odası "Takım Çalışmasında Performansı Arttırma Teknikleri" Atölye Çalışması
Dehalar Koleji " Etkili İletişim Teknikleri" Atölye Çalışması
Dehalar Koleji "Motivasyon Yönetimi" Atölye Çalışması
Makina Mühendisleri Odası "Liderlik" Atölye Çalışması
Savunma Sanayi "Üst Düzey Yönetici Asistanı Yetiştirme Programı” Atölye Çalışması
Hızlı Tüketim sektörü "Müşteri İlişkileri Yönetimi" Eğitim Programı
Türk Silahlı Kuvvetleri-SATEM "Yönetimde İnsan İlişkileri, İletişim ve Liderlik” Atölye Çalışması
Türk Silahlı Kuvvetleri-SATEM "Ekip Yönetiminde Motivasyon”  Atölye Çalışması
M.E.B Hizmet içi eğitim " Öğretmenler ve İletişim Yönetimi” Atölye Çalışması
Hızlı tüketim şirketi “Performans Değerlendirme” Eğitim programı 
Enocta “ Yetkinlik Bazlı E-Learning Sistem Kurulumu” Eğitim Programı

kariyer.Net “ İnsan Kaynakları Yönetimi” Atölye Çalışması
Diyanet İşleri Başkanlığı “İnsan Kaynakları” Eğitim Programı
Bilişim şirketi “Yönetici Adayı Yetiştirme” Eğitim programı
Medikal şirketi “İletişim Becerileri Geliştirme ve Etkin Takım Çalışması” Eğitim Programı
Perakende şirketi “Yönetici Adayları Yetiştirme” Eğitim programı
Elektrik şirketi  ”İletişim Teknikleri" Atölye Çalışması
Perakende şirketi "Yönetim Becerilerini Geliştirme" Eğitim programı
İnşaat şirketi “Stratejik Yönetim”  Atölye Çalışması
OSİAD “Yönetici Asistanı Yetiştirme” Projesi
Savunma Sanayi şirketi “Kalite Yönetim Sistemi” Atölye Çalışması
Mimarlık şirketi “ProjeYönetimi” Atölye Çalışması
Mimarlık şirketi “ Etkin Takım Çalışması ve Performansı Arttırma Teknikleri” Atölye Çalışması
Otel çalışanlarına yönelik “Müşteri İlişkileri Yönetimi” Atölye Çalışması
Turizm şirketi “Takım Çalışmasında Performansı Arttırma Teknikleri” Atölye Çalışması
İnşaat şirketi “Üst Düzey Yönetici Asitanı Yetiştirme Programı” Eğitim programı
İnşaat şirketi “Yönetim Becerilerini Geliştirme ve Liderlik” Eğitim programı
OSTİM Teknik Üniversitesi " Liderlik Becerileri Geliştirme" Atölye Çalışması
OSTİM Teknik Üniversitesi " Takım Çalışmasına Performansı Arttırma Teknikleri" Atölye Çalışması
Tekstil şirketi "Süreç Yönetimi" Projesi
Sağlık şirketi "Eğitim Yönetimi" Eğitim programı
ATO "Etkili İletişim" Uygulamalı Atölye Çalışması
Medikal şirketi "Liderlik Becerilerini Geliştirme ve Yönetim" Eğitim programı
Sivil Toplum Örgütü, AB Fon, “21.yy eğitim içerikleri oluşturma” Eğitim programı
Çevre, Yazılım, Danışmanlık şirketi "Yönetim Becerilerini Geliştirme ve Liderlik" Eğitim programı
İnşaat Şirketi "Takım Çalışmasında Performansı Artırma Teknikleri" Eğitim Programı
Gıda şirketi “İSG Uygulama Süreci” Seminer programı
Belediye, "Motivasyon Yönetimi" Eğitim programı
Belediye, "Stres Yönetimi" Eğitim Programı
Sivil Toplum Örgütü, "Uzaktan Eğitim Modeline Adaptasyon" Eğitimi
Meslek Yüksek Okulu; Lojistik, Dijital Medya ve Pazarlama, Mekatronik, Makine, Elektronik Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı bölümlerinde "Uzaktan Eğitim Modeliyle Kariyer Planlama Dersi"
Turizm şirketi, "İletişim Teknikleri" Atölye Çalışması
T.O.B.B Üniversitesi "Takım Çalışması" Atölye Çalışması


Danışmanlık
Bilişim şirketi, İnsan Kaynakları Danışmanlığı
İlaç şirketi,  İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Yazılım şirketi, İş Geliştirme Danışmanlığı
Perakende Şirketi, Eğitim Danışmanlığı
Savunma Sanayi şirketi, İnsan Kaynakları Performansı Arttırma Teknikleri ve Uygulamaları, İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Yenimahalle Belediyesi ve Anadolu OSB, Yönetici Asistanı Yetiştirme Eğitimi ve İstihdam Programı
Turizm şirketi,İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Endüstriyel Reklam şirketinde, İnsan Kaynakları ve Oryantasyon Süreci Danışmanlığı
Sigorta şirketi, İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı
Sigorta şirketi, Performans Değerlendirme Süreç Danışmanlığı
Yazılım şirketi, Yetenek Yönetimi Danışmanlığı
İnsan Kaynakları şirketi “Çalışan Bağlılığı Araştırma” projesi
Hızlı tüketim şirketi “Aile şirketlerinde kurumsallaşma” Danışmanlık
Bilişim sektörü İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme Süreci Danışmanlığı
Perakande Şirketi, İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Çevre, Yazılım, Danışmanlık sektörü "İş Geliştirme" Danışmanlık
OSİAD 
Yönetici Asistanı Yetiştirme Eğitim Programı
Asansör üreticisi, İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme, Danışmanlık
Çevre, Yazılım, Danışmanlık şirketi, İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Yedek parça üreticisi “ERP Kurulum Süreci Lojistik departmanının kurulumu ve Personel istihdamı” Danışmanlık
Gıda şirketi “Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi” Danışmanlığı
İnşaat şirketi  “Dış Ticaret departmanının kurulumu ve Personel istihdamı” Danışmanlık
OSTİM Teknik Üniversitesi, Kurucu Ekip Üyeliği, Danışmanlık
OSTİM Teknik Üniversitesi, Kariyer Planlama ve İş Başı Eğitim Ofisi, Danışmanlık
OSTİM Teknik Üniversitesi, Eğitim Komisyonu, İş Geliştirme Komisyonu, Teknoloji Transfer Ofisi Danışmanlık
OSTİM Teknik Üniversitesi “Geleceğini İnşa Et” Ders Müfredatının hazırlanması ve Danışmanlığı


Koçluk
İnşaat şirketi, Yönetici Koçluğu
Aydınlatma şirketi, Yönetici Koçluğu
İş Geliştirme sorumlusu,Yönetici Koçluğu
İlaç şirketi, Kariyer Koçluğu
HES şirketi, Yönetici Koçluğu
Hukuk şirketi, Yönetici Koçluğu,
Tıp Doktoru, Kariyer Koçluğu
Eğitim ve Danışmanlık şirketi, Öğrenci Koçluğu
Perakande şirketi, Yönetici Koçluğu, Değerlendirme Merkezi Hazırlık Programı
Bankacılık çalışanları, Kariyer Koçluğu, Değerlendirme Merkezi Hazırlık Programı
Mühendisler Odası, Kariyer Koçluğu Programı
Fen Lisesi, Öğrenci Koçluğu Programı
OSEP, Öğrenci Koçluğu Programı
OSTİM Teknik Üniversitesi, Kariyer Koçluğu, Meslek Envanteri Uygulamaları, Tercih Danımanlığı
MEF Üniversitesi Eğitim Yönetimi Forumu, Koçluk Uygulamaları
İlaç şirketi, Genel Mdr. Yrd, Yönetici Koçluğu
Dreambig Yurtdışı Eğitim kurumları, Öğrenci Koçluğu Programı


Etkinlik
Ticaret Odası "İşveren Diliyle SGK, İş Kanunu ve İnsan Kaynakları Yönetimi" Çalıştayı
Ordu Üniversitesi "Kariyer Zirvesi" Çalıştayı
Gürgan Klinik, Dünya Kadınlar Günü, Girişimci Kadınlar Etkinliği
Yenimahalle Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Pandora Projesi, Avrupa ve Türkiye'de Kadın Girişimci Olmak Etkinliği
Ticaret Odası "SGK Teşvikleri ve Uygulamaları" Çalıştayı​
T.O.B.B Üniversitesi “Uluslararası Eğitim Yönetimi” Forumu
Lefke Avrupa Üniversitesi “Uluslararası Eğitim Yönetimi” Forumu
ATO, ISEF Uluslararası Girişimcilik Fuarı
KalDer, Kalite Çemberi Sempozyumu
Girişimcilik Derneği "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma" Semineri
Batıkent Seviye Koleji, Kendi Yolunun Lideri Olmak Semineri
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “Kariyer ve Kendi Hayatının Lideri Olmak” Seminerleri
Bartın Üniversitesi "Kariyer Zirvesi" Geleceğini İnşa Et Kariyer Planlama Semineri
Ankara Üniversitesi “Kariyer Yönetimi” Zirvesi
Uluslararası Öğrencileri “Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Süreci” Çalıştayı
“Proje Yönetimi” Çalıştayı
Jale Tezer Koleji, Kendi Yolunun Lideri Olmak Semineri
OSTİM Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Geleceğini İnşa Et Semineri
Elazığ Fırat Anadolu Lisesi, Kendi Yolunun Lideri Olmak Semineri
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Meslek Lisesi, Kendi Yolunun Lideri Olmak Semineri
Batıkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kendi Yolunun Lideri Olmak Semineri
OSTİM Ortaokulu, Kendi Yolunun Lideri Olmak Semineri
SEPIP_2019, Uluslararası Konferans 
SEPIP_2020, Uluslararası Konferans
OSTİM OSB ve OSTİM Teknik Üniversitesi, Üniversite & Sanayi işbirliği Toplantıları ve Organizasyonu
OSTİM Teknik Üniversitesi, Marka ve Patent Süreci Semineri
Makine Mühendisleri Odası "Kadınlar Konuşuyor" Atölyesi
Ankara Sanayi Odası " Kendi Yolunun Lideri Olmak" Programı
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 2019-2023 Stratejik Plan Toplantısı
OSTİM OSB, 2019-2020 Yıllık İstişare Toplantısı ve Arama Konferansı
Amerikan Kültür Koleji, Bilim Kulübü Etkinliği
1. Endüstri ve İşletme Mühendisleri Kongresi "Sanayide Dijitalleşmenin İnsan Kaynağı Potansiteline Etkisi" paneli
AISEC Üniversite Öğrencilerine Yönelik "İş Hayatında X, Y, Z Kuşakllarının Dili" Atölyesi
Ankara İş Kitapları Okuma Kulübü "Gorünmez Goril" İçerik Sunum Moderatörlüğü
Eğitim sektöründe "İletişim ve Değişim" Semineri
ASİLDER "Kendi Yolunun Lideri Olmak" Semineri
Sorgun Platformu "İletişim" Semineri