|

Mail gönderin
[email protected]

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Proje Yönetimi Eğitimi, proje yönetimiyle ilgili temel tanımları ve tarihçesinin, portföy, program gibi kavramların, proje ve operasyon 
arasındaki temel farkların, proje yöneticisinin rolünün ve proje yaşam döngüsü süreçlerinin genel olarak ele alındığı bir programdır.
Proje yönetim süreçlerini öğrenecek ve profesyonel bir proje yöneticisi olma yolunda ilerleme kaydedeceksiniz. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

* Proje Yönetiminin Temelleri
* Proje Yönetimi Tarihçesi
* Portföy, Program, Proje ve Operasyon Kavramları (Temel Farklılıkları)
* Proje, Program ve Portföy Yönetimi İlişkisi
* Projeler ve Stratejik Planlama
* Proje Yöneticisinin Rolü, Görev ve Sorumlulukları
* Proje Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Özellikler
* Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon
* Proje Yaşam Döngüsü ve Fazları
* Boyunca Maliyet ve Personel Düzeyleri
* Ürün ve Proje Yaşam Döngüsü Arasındaki İlişki
* Projenin Kapsamına Göre Organizasyonlar
* Genel Proje Süreçleri (Planlama, İzleme, Kontrol ve Değerlendirme)

EĞİTİM SÜRECİ
I. Eğitim programı, uzaktan eğitim (e-eğitim) formatında hazırlanmıştır.
II. Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
III. Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
IV. Online eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 4 saat olacaktır.
V. Eğitimi tamamladığınızda sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız.