Bilim Kulübü

Bilim Kulübü

Bilim Kulübü

Bilim Kulübü kayıtlarımız başlamıştır.

Her hafta atölye çalışmamızda 1 bilim insanı ve bilimsel atölye uygulamalarının yapılacağı 2 saatlik programımız ile
öğrencilerimize öğrenmeyi etkin olarak hayata aktarmalarına yardımcı oluyoruz.

Hedef grup            : 7-10 yaş ve 11-14 yaş gruplarımız
Atölye Sonucu       : Her atölye sonunda geri bildirim raporu iletişim defterlerinde velimize gönderilmektedir.
                                Öğrencilerimizin okul programları birbirinden farklı olduğu için hafta içi ve hafta sonu program yapılabilmektedir.


Atölyelerimiz için bilgi alabilirsiniz  0505 493 19 89

Bilim Ne ile İlgilenir?

Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır. Burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz.
Yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır.
Özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına
yönlendirmek için varoluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır. Başka canlıların yapamadığını
varsaydığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmaktadır. 

Bilimin Gücü

Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur.
Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur: çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklanma. 

Bizde örnek bilim insanlarını farklı öğrenme metotları ile inceleyerek çocuklarımızda farkındalık oluşturmak istiyoruz.

Bilimin uğraş alanlarını kavratıp bilimin yaşamımız ile ilişkisini öğrenme bağları kurdurarak eğlenceli atölye
çalışmalarımızla destekleyerek çocuklarımızın hayatına aktarmayı planlıyoruz.