Robotik Kodlama Eğitim Programımıza Kayıtlar Başladı!!!

Robotik Kodlama Eğitim Programımıza Kayıtlar Başladı!!!

Robotik Kodlama Eğitim Programımıza Kayıtlar Başladı!!!

Robotik Kodlama Eğitim Programı kayıtlarımız başlamıştır.

Robotik, robotların tasarımını, üretimi ve kullanımı ile ilgilenen çok disiplinli bir bilim dalıdır. 

Kodlama, bir robot tarafından yapılması istenen görevin belirlenmesi, bu görevi yapabilmesi için kodun tasarlanması ve ardından da sonucun gözlemlenebilmesi için robota gönderilmesi sürecidir. Kodlama, bir robot ya da bilgisayarın programlarının okuyup, işleyebileceği yazılı talimatlar bütünüdür. 

Robotik kodlama, bireylerin görev tamamlanana kadar robotun hareketlerinin gözlemlenip şekillendirilmesi sürecini kapsayan, deneme yanılma yöntemiyle derin düşünme sürecini içine alan araştırma geliştirme evresidir.


Hedef
Robotik üstünden kod yazmayı öğretmek, bireyleri STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) alanlarında kodlama ve programlama becerileri ile harmanlamanın en iyi yoludur. Robotik kodlama eğitim programı ile bireylere; mücadele, sorun çözme, takım duygusu ve iş birliği yoluyla azim becerilerini kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Atölye Program İçeriği

1. Arduino Uno ile led yapma
2. Arduino Uno ile potansiyometre analog değer ölçme
3. HC-SR04 ultrasonik sensör ile mesafe ölçme
4. HC-SR04 Ultrasonik sensör ile park etme projesi
5. Buzzer ile melodi oluşturma
6. Ldr ile bulunduğumuz ortamın ışık şiddetini ölçme
7. Buton ile led yakıp söndürme işlemi yapma
8. Buzzer ve HC-SR04 ultrasonik ile proje yapma
9. Potansiyometre ile ledin parlaklığını azaltma-artırma
10. Led ile kara şimşek projesı
11. Led ile trafık ışık sistemlerini yapma
12. HC-SR04 ultrasonik sensör ile led’li park sistemini yapma

Hedef Grup
İlkokul, Ortaokul, Lise, Ünivesite öğrencileri

Gelişim Alanları

Uygulama ile şu yönlerde gelişim sağlanır.

a. STEM Becerisi
b. Öğrenmeyi Öğrenmek
c. Hedef Belirleme
d. 21.yy becerilerini fark etme


Atölye Süresi : 16 saat
Atölye Tarihleri: 14 Haziran-21 Haziran
Atölye Saatleri: 19:00-21:00
Atölye Hedefi: 10 farklı çalışma
Atölye Ortamı : Zoom platformu
Atölye Katılımcı Sayısı: 20 kişilik katılımcı hedeflenmektedir.
Program Hedef Kitle : ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri
Program Kazanımları
* Robotik kodlama eğitim programı sonunda bir değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılarımıza "Katılım Belgesi" vereceğiz.
* Sınav değerlendirmesi beklenenin altında olan katılımcılarımıza geri bildirim verildikten sonra tekrar gereken alanlar belirlenip, tamamlanıp sınav tekrarı yapacağız.
* Robotik Kodlama Eğitim programı sonunda 5N1Robotik Takımı ile  proje çalışmalarında olabilirsiniz.
5N1Robotik Takımı ile mentör eşliğinde yarışmalara hazırlanabilirsiniz.

 

Kayıt ve Bilgi: 0505 493 19 89 için bize ulaşabilirsiniz.
E-posta:[email protected] bilgilerinizi gönderebilirsiniz.