|

Mail gönderin
[email protected]

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ: KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PROGRAMI /ERP

Şirketinizin, müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasında mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri
ve geri yönde ki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünü kapsayan faaliyetlerin
tamamı olan Kaynak Yönetiminin her aşamasında çözümlerimiz ile sizlerin yanındayız.


Neden Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Performans artışı

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi, mühendislere ve yöneticilere işgücünü, enerjiyi, malzemeyi, parayı ve en önemlisi bilgiyi,
kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için nasıl kullanacakları konusunda yardımcı olur. Dünyada kabul görmüş endüstri standartlarını,
eniyileme ve planlama algoritmalarını içeren yöntem ve çözümleri, kurumların hizmetine sunar.

Maliyetlerin azaltılması, kalitenin yükseltilmesi

Bilgisayara dayalı ERP uygulamaları, maliyetlerin azaltılması, üretim ve pazarlama yeteneğinin yapılandırılması ve müşteriye sunulan
hizmet ve ürün kalitelerinin yükseltilmesini destekler.

Verimlilik

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı, iş süreçlerinin elektronik ortama geçirilmesini sağlar. Kurumlara iş süreçlerinde yenilik yapma,
kaynaklarını daha etkin kullanma şansı verir. Bilişim teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılması verimlilik artışı sağlar.

Daha iyi rekabet

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, özellikle orta ve küçük boydaki firmalara, bilgiye erişim ve yeni pazarlara açılma anlamında
çok önemli fırsatlar sunar. Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük kurumların sahip oldukları avantajlara kısa sürede ulaşabilir,
eşit koşullarda rekabet şansı kazanırlar.

Bütünleşik iş süreçleri ve karar destek işlevleri

Kurumlar, ERP sistemleriyle çeşitli iş süreçleri arasında bütünleşmeyi gerçekleştirir, yöneticiler doğru bilgiye istenen zamanda erişir,
sistemin sunduğu analitik raporlar ışığında, daha sağlıklı kararlar alırlar.

Geleceğe yatırım ve yenilikçi düşünce

Günümüzde ürün, süreç ve hizmette yenilikçi düşünce (inovasyon) peşinde koşulmaktadır. e-iş kavramı, artık ulusal ve uluslararası
iş kültürünün vazgeçilmez bir parçası olmuştur. e-iş kavramının merkezinde, iş süreçlerini eniyileyen, işlemlerin hızını arttıran ERP
uygulamaları yer almaktadır. ERP uygulamaları, işten-işe (B2B), işten-müşteriye(B2C), e-ticaret gibi müşteriler ile iş ortaklarını İnternet
ortamında bir araya getiren İşbirliği Uygulamalarına geçiş sürecinin ilk basamağıdır.


Fark Yaratan Özellikler
 
 • Özelleştirilebilir ürün ağacı
 • Rota ve operasyonlarda alternatif tanımlama
 • Ana Üretim Planı ve “Rolling Horizon” yöntemiyle güncelleme
 • Malzeme İhtiyaç Planı ve karşılaştırmalı benzetimler
 • Malzeme İhtiyaç Planı’nda alternatif malzemeler
 • Üç ayrı yönteme göre Kaba Kapasite Planlama, sonuçların grafik gösterimi
 • Operasyonların Gantt Çizelgesi üzerinde gösterimi
 • Envanter Kataloglama
 • Stok Politikaları
 • Fason izleme
 • Kontrat siparişi izleme
 • Teklif hazırlamada esnek maliyetlendirme
 • Talep tahminleri
 • Maliyet Analizi, Kademeli Dağıtım Yöntemine göre gider dağıtımı
 • Periyodik bakım işlemleri
 • Esnek bütçe ve nakit akışı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Esnek alanlar, kişiselleştirilir ekranlar

ERP/KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA MODÜLLERİ

 
1. İnsan Kaynakları Yönetimi 2. Satın Alma Yönetimi
3. Maliyet Yönetimi 4. Finansal Yönetim
5. Satış Yönetimi 6. Üretim Yönetimi
7. Bakım-Onarım Yönetimi 8. Stok Yönetimi
9. Kalite Yönetimi 10. Genel Tanımlar-Yetkiler 
Danışmanlık ve Yazılım çözümlerimiz ile Yönetiminize ivme kazandırabilirsiniz.