|

Mail gönderin
[email protected]

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ: ERP/KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PROGRAMI

Şirketinizin, müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasında mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yönde ki
akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünü kapsayan faaliyetlerin tamamı olan Kaynak 
Yönetiminin her aşamasında çözümlerimiz ile sizlerin yanındayız.

Neden Kurumsal Kaynak Planlama Programı (ERP)?
-Performans artışı :Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi, mühendislere ve yöneticilere işgücünü, enerjiyi, malzemeyi, parayı ve en önemlisi bilgiyi,
kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için nasıl kullanacakları konusunda yardımcı olur. Dünyada kabul görmüş endüstri standartlarını, eniyileme ve
planlama algoritmalarını içeren yöntem ve çözümleri, kurumların hizmetine sunar.

-Maliyetlerin azaltılması, kalitenin yükseltilmesi :Bilgisayara dayalı ERP uygulamaları, maliyetlerin azaltılması, üretim ve pazarlama yeteneğinin
yapılandırılması ve müşteriye sunulan hizmet ve ürün kalitelerinin yükseltilmesini destekler.
 
-Verimlilik: 
Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı, iş süreçlerinin elektronik ortama geçirilmesini sağlar. Kurumlara iş süreçlerinde yenilik yapma, kaynaklarını
daha etkin kullanma şansı verir. Bilişim teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılması verimlilik artışı sağlar. 
 
-Daha iyi rekabet: 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, özellikle orta ve küçük boydaki firmalara, bilgiye erişim ve yeni pazarlara açılma anlamında
çok önemli fırsatlar sunar. Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük kurumların sahip oldukları avantajlara kısa sürede ulaşabilir, eşit koşullarda rekabet
şansı kazanırlar.

Bütünleşik iş süreçleri ve karar destek işlevleri: Kurumlar, ERP sistemleriyle çeşitli iş süreçleri arasında bütünleşmeyi gerçekleştirir, yöneticiler doğru
bilgiye istenen zamanda erişir, sistemin sunduğu analitik raporlar ışığında, daha sağlıklı kararlar alırlar.

Geleceğe yatırım ve yenilikçi düşünce: Günümüzde ürün, süreç ve hizmette yenilikçi düşünce (inovasyon) peşinde koşulmaktadır. e-iş kavramı, artık ulusal
ve uluslararası iş kültürünün vazgeçilmez bir parçası olmuştur. e-iş kavramının merkezinde, iş süreçlerini eniyileyen, işlemlerin hızını arttıran ERP uygulamaları
yer almaktadır. ERP uygulamaları, işten-işe (B2B), işten-müşteriye(B2C), e-ticaret gibi müşteriler ile iş ortaklarını İnternet ortamında bir araya getiren 
İşbirliği Uygulamalarına geçiş sürecinin ilk basamağıdır.

Fark Yaratan Özellikler

 
1. Rota ve operasyonlarda alternatif tanımlama 2.Özelleştirilebilir ürün ağacı
 
3. Ana Üretim Planı ve “Rolling Horizon” yöntemiyle güncelleme 4. Malzeme İhtiyaç Planı ve karşılaştırmalı benzetimler       
5. Malzeme İhtiyaç Planı’nda alternatif malzemeler 6. Üç ayrı yönteme göre Kaba Kapasite Planlama, sonuçların grafik gösterimi
7. Operasyonların Gantt Çizelgesi üzerinde gösterimi 8. Envanter Kataloglama
9. Stok Politikaları 10. Fason izleme
11. Kontrat siparişi izleme 12. Teklif hazırlamada esnek maliyetlendirme
13. Talep tahminleri 14. Maliyet Analizi, Kademeli Dağıtım Yöntemine göre gider dağıtımı
15. Periyodik bakım işlemleri 16. Esnek bütçe ve nakit akışı
17. İnsan Kaynakları Yönetimi               18. Esnek alanlar, kişiselleştirilir ekranlar

ERP/KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA MODÜLLERİ
1. İnsan Kaynakları Yönetimi 2. Satın Alma Yönetimi
3. Maliyet Yönetimi 4. Finansal Yönetim
5. Satış Yönetimi 6. Üretim Yönetimi
7. Bakım-Onarım Yönetimi 8. Stok Yönetimi
9. Kalite Yönetimi 10. Genel Tanımlar-Yetkiler 


Danışmanlık ve Yazılım çözümlerimiz ile Yönetiminize ivme kazandırabilirsiniz.