|

Mail gönderin
i[email protected]

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

SÜREÇ: İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Danışmanlık alanlarımızda Kurumsal Gelişim Programı hazırlanıp kurumun stratejisine özgü modüller halinde uygulanmaktadır. Alanında profesyonel
kadromuz ile süreçlerimizin uygulanabilirliği hizmetimizin zamanında ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olması kalite anlayışımızı yansıtmaktadır.
 
Kurumsal Gelişim Programında ki Hizmet Anlayışımız
Etkenler;
1. Hizmeti veren danışmanların niteliği            
2. Süreçlerimizin uygulanabilirliği
3. Eğitimlerimizin kalitesi                                  
4. Proje yönetimi yaklaşımımız

Fayda-Maliyet ışığında hem rekabetçi hem de hizmetin tam karşılığı olabilecek bir fiyatlandırma politikası ile müşteriler nezdinde tercih edilir. 
Müşterilerimizle tanışmamızdan itibaren başlayarak tüm hizmet sürecinde ve sonrasında etkin iletişimi sağlıyoruz.

Hizmetin zamanında ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte tamamlanması büyük ölçüde proje yönetiminin etkinliği bağlı olduğu gerçeğinden
hareketle uluslararası kabul edilen normlarda proje yönetimini gerçekleştiriyoruz.


Müşterilerimizden gelen geri bildirimler, değişim dinamikleri ve projelerden elde edilen deneyimler sonucunda tespit edilen potansiyel iyileştirme alanları
üzerinde odaklanarak sürekli iyileştirmeyi kurumsal kültür haline dönüştürmek hizmet kalitesi politikamızdır. Danışmanlık ve yenilikçi yaklaşımımız
profesyonel hizmetlerimizle yanınızdayız.


İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİMİZ

I. SEÇME&İŞE ALMA SÜRECİ
II. ORGANİZASYON YAPISININ GÜNCELLENMESİ
III. EĞİTİM&GELİŞİM
IV. HEDEFLERLE PERFORMANS YÖNETİMİ
V. YETENEK YÖNETİMİ
VI. ÇALIŞAN BAĞLILIĞI&ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
VII. ÜCRET&YAN HAKLAR
VIII. İÇ İLETİŞİM
IX. GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI