|

Mail gönderin
[email protected]

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Profesyonel yaşamda, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeyi, iş ve yönetim kalitesini arttırabilmeyi, etkin birer lider olabilmek için yeterliliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemeleri konusunda destek veren hizmettir.

Bu çalışma süresince; yöneticinin/liderliğin karşılaştığı problemlerin çözümü, fırsatların değerlendirilmesi, liderlik kapasitesinin geliştirilmesi, gelecek vizyonunun oluşturulması, yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi, değişim sürecinin yönetimi, kendini değerlendirme-analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenir.

Bireysel ve kurumsal hedefler baz alınarak;

1. İletişim becerini geliştirmeleri,
2. Daha iyi ve daha etkin kararlar vermeleri,
3. Değerleri ve inançları ile yaşamaları ve liderlik yapmaları,
4. Etkileşime geçtikleri herkesle etkin iletişimlerini arttırmaları, özeleştiri yapmaları,
5. Etkin geribildirim yapabilmeleri,
6. Çok çeşitli ve birbirinden farklı insanla daha etkin biçimde çalışmaları,
7. Başkalarının üzerindeki etkilerini anlamaları ve yönetmeleri,
8. Değerli çalışanları kurum içinde tutmaları,
9. Yönetim becerilerini öğrenmeyi, uygulamayı ve geliştirmeyi,
10. İş ve özel yaşamda daha fazla denge sağlamaları için çalışırız.

Koçluk çalışması danışanın HAREKETE GEÇMEK, İLERLEMEK, DEĞİŞMEK, DÖNÜŞMEK isteği ile potansiyeline odaklanır.

Bireylerin iş ve özel yaşamlarında karşılaştıkları dönüm noktaları değişim ve değişimi yönetme ihtiyacı doğurur. Bu sürecin doğal bir parçası olarak, kişisel değerler ve yaşam vizyonu, hedefler ve yaşam dengesi üzerinde çalışır.

Koçluk , kişisel dönüşümü amaç edinmiş, hayatın kontrolünü elinde tutmak isteyen, doğuştan var olan içsel gücüyle bağlantılı yaşama hakkını kullanmak isteyen herkesin, yaşamının bir parçası yapabileceği bir yolculuktur.

 

Yönetici Koçluğu Sürecimiz

I.   Danışan ‹Koçi› liderlik potansiyeline sahip, istekli, enerji sahibi ve süreçte sorumluluk sahibi olan kişilerdir
II.  Danışan ‹Koçi› ile bir Koçluk takvimi hazırlanır, seans günleri tespit edilir
III. Takip Sistemi ile izlenen değişim kendine geri bildirim olarak verilir
IV.  Liderlik programına isteği doğrultusunda dahil edilebilir

Koçluk çalışması sizin ihtiyaç, hedefler ve zamanınıza uygun olarak tasarlanır, yüz yüze, online veya telefon ile gerçekleştirilen bire bir görüşmeler şeklinde yürütülür.