|

Mail gönderin
[email protected]

Eğitici Eğitimi 21.Yy Becerileri Sertifika Programı

Eğitici Eğitimi 21.Yy Becerileri Sertifika Programı

Eğitici Eğitimi 21.Yy Becerileri Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi
 
Programın Amacı: Eğitici iseniz ya da kariyer hedefinizde eğitici olmak varsa, eğiticilik becerilerinizi artırmak için katılmanız gereken programdır.

Eğiticinin Eğitimi, eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarmayı amaçlar.

Ayrıca katılımcılar, iletişim, beden dili, motivasyon, liderlik gibi bir eğiticinin sahip olup iyi kullanması gereken becerileri de edinebileceklerdir. Ve tüm bunları uygulayabilmeleri için eğitim ve öğrenmeyi hızlandırma, kolaylaştırma, farklılıkları belirleme ve etkili öğrenme yollarını bilip uygulayabilme yetilerini de eğiticilere kazandırmayı amaçlamaktadır.
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 
A. KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1. Eğitim ve Öğrenme
2. Yetişkin Eğitiminin Temelleri
3. Öğrenme Tarzları
4. Entelektüel Sermaye
5. Yüksek Geri Dönüşlü Eğitim
6. Sürekli Öğrenme
7. Uygulamalar
 
B. KURUMLARDA EĞİTİM
1. Kurumsal Eğitim
2. Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
3. Eğitim Sürecinin Tasarımı
4. Eğitim Yönetimi
 
C. EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ
1. Eğiticinin Rolü
2. Eğiticinin Temel Görevi
4. Eğiticinin Temel Yetkinlikleri
 
D. EĞİTİMİN PLANLANMASI
1. Eğitim Planının Hazırlanması
2. Eğitim Salonunun Hazırlanması
3. Eğitim İçin Gerekli Ekipmanlar
4. Sunuş Araçları ve Görsel Malzemeler
5. Sunum Materyallerini Hazırlamak
6. Yansılarda Renklerin Doğru Kullanımı
7. Uygulamalar
 
E. EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
1. Giriş
2. Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenmek
3. Etkili İletişim Becerileri
4. Sunuş Teknikleri
5. Sunuşta Beden Dili
6. Sesin Etkin Kullanılması
7. Sözcük ve Cümlelerin Etkin Kullanılması
8. Dikkat Çekmek ve İlgi Uyandırmak
9. Sunuşu Yönetmek
10. Sorular ve Cevaplar
11. Tartışmaları Yönetmek
12. Zor Katılımcılarla Başa Çıkmak
13. Zamanı Yönetmek
 
F. EĞİTİMİN İŞE TRANSFERİ
1. Öğrenmenin Transferi
2. Kişisel Transfer Planı
 
G. EĞİTİM SONRASI DEĞERLENDİRME
1. Eğitimin Değerlendirilmesi
2. Eğitimin Kuruma Katkısının Değerlendirilmesi
 
Uygulama: Katılımcıların Örnek Sunumları ve Değerlendirme


Eğitim Süresi : 12 saatlik program birebir (özel ders) ve gruba özel programla eğitim gerçekleştirilmektedir. Katılımcılarımızın iş programına göre takvimlendirilmektedir.
Eğitim Hedef Kitle : Farkındalık kazanmak isteyen ve liderlik becerilerini geliştirmek isteyen herkes
Eğitim Yönetimi : Tüm adımlarda ki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum, grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.
Ayrıca Eğitim sonrası takip, izleme ve geri bildirim çalışmasıda yapılmaktadır.