|

Mail gönderin
[email protected]

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Günümüzde teknoloji ve yönetim alanında yaşanan gelişmeler, rekabette üstünlüğün temel faktörü olarak insan faktörüne vurgu yapmaktadır. Bireysel ve örgütsel amaçlar bütünleştirilerek, çalışanların duygusal gereksinimlerinin karşılanması halinde, hem çalışanlar hem de işletme için maksimum faydanın elde edileceği kabul edilmektedir.

İşletme ve yönetim alanında yaşanan değişimlerle yükselişe geçen İnsan Kaynakları Yönetimi iş dünyasında oluşan rekabet ortamında stratejik önem taşımaktadır. 

Bu eğitimlerde, İnsan Kaynakları Yönetimi süreçleri konularında ve şirketlerin belirlediği stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşması noktasında bilgi verilmektedir.

HEDEF

1. İnsan Kaynaklarına yapılan yatırımların geri dönüşümünü sağlamayı,
2. Yeni çalışanlar bulmak, işe almak ve boş kadroları doldurmak,
3. Çalışanların yüksek bir motivasyon ile performansa sahip olarak işletmede kalmalarını sağlayacak eylemleri planlamak
4. İşletmelerin faaliyetlerini sorunsuz biçimde sürdürülebilmesi için insan kaynakları ihtiyaçlarının tam olarak zamanında karşılanmasını sağlamak
5. İşletmede işgücü kaynaklarının envanterini çıkarmak
6. İşletmelerin insan kaynaklarıyla ilgili genel ve özel nitelikteki ihtiyaçlarına yönelik uzun dönemli ( stratejik) ve kısa dönemli (operasyonel) tahminler yapmak
7. İşletmelerin çıkarlarını koruyacak şekilde; sektördeki, emek piyasasındaki, yasalardaki ve sosyo-ekonomik koşullardaki değişmeleri yakından takip etmek ve uyum için gerekli önemleri almanın ne kadar önemli olduğunu öğretmek ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanında ki becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİMİZ
A. İnsan Kaynaklarının Stratejik Yönetimi
B. İnsan Kaynakları Yönetiminin Alt Yapısı
C. İnsan Kaynakları Yönetiminin Teknik Kapsamı
D. İnsan Kaynakları Uzmanlarının Güçlü Yanları
E. İnsan Kaynakları Yönetiminin İdari Kapsamı


Eğitim Süresi             :  48 saat
Eğitim Hedef Kitle     : Bu eğitim, İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyen çalışanlar ve kariyer planı yapan profesyonellere yönelik hazırlanmıştır.
Eğitim Yönetimi         : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.
Ayrıca Eğitim sonrası takip, izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır.