Takım Çalışmasında Performansı Artırma Atölyesi

Takım Çalışmasında Performansı Artırma Atölyesi

Takım Çalışmasında Performansı Artırma Atölyesi

Ben Değil Biz Olmak

Ortak bir amaca sahip insanlar, bir grup oluşturursa, hedefe daha kolay ve daha çabuk ulaşırlar. 
Her Birey, diğerine yardım eder ve hep birlikte çok daha iyi ilerlerler. İşte bu noktada takım çalışması, bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş iki ve daha fazla kişiden oluşan bireylerin, aralarında etkileşimde bulunarak yaptıkları etkinliklere denilmektedir. Takım üyeleri, birlikte hareket ederken oluşturdukları sinerjiyi, tek başlarına çalışırken hissedemezler. Oysa bir grup oluşturmak ve takım ruhuyla çalışma, bireyselliğini takımın hedefi doğrultusunda eritebilmek “ben” yerine “biz” diyebilmek ve bir bütün içinde birlikte hareket etmek yaratıcı bir enerjinin açığa çıkmasına neden olur. Bu eğitim, bir ekibi başarılı bir şekilde sonuca ulaştırmak için farkındalık arttırmak üzere özel tasarlanmıştır.


Program Hedefi:

•    Ekip ruhunun oluşması için ekip üyelerinin birbirini tanıması
•    Ortak hedef belirleme ve ortak amaç oluşturma
•    Ekip dinamiklerini açığa çıkarmak ve iş birliği ortamının oluşması
•    Ekip üyelerinin iş birlikçi çalışmalarla ortaya bir sonuç çıkarmalarını, projeler üretmelerini ve takım içinde birbirlerini destekleyerek üretkenlik göstermelerini
•    “Ben” değil, “biz”e öncelik verilmesinin temel ilke edinilmesi öğrenmelerini hedeflemektedir.


Eğitim İçeriği:
1. Ekip Çalışmasının Temelleri
2. Ekip Üyesi Olmak
3. “Ben” değil “Biz” Olmak
4. Takım Ruhu ve Başarı
5. Ortak Akıl, Hedefe Odaklanma
6. Uygulamalı Atölye Çalışması


EĞİTİM TARİHİ : 11-18 Nisan 2020
EĞİTİM SÜRESİ VE ZAMANI:  Cumartesi 10:00 -17:00
EĞİTİM YERİ  : Fabrika Merkezi
Kayıt ve bilgi için 0543 316 65 41