Projeler

Projeler

Projeler

AB HİBE DESTEKLERİ PROJELERİ

İnsan Kaynağının Geliştirilmesi (Hpop); Bu başlık da mekanizma ile getirilen yeni bir yaklaşımdır. Aday ülkeyi Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonunun kullanımına hazırlamayı hedeflemektedir. İstihdama erişim, sosyal içerme, insan sermayesine yatırım (eğitim-sağlık) gibi alanlarda faaliyetleri destekleyecektir. AB Projelerinde kamu kurumları ile güç birliği yapmaktayız.

TÜBİTAK PROJELERİ

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz sanayi kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir. TÜBİTAK
 Projelerinde kurumlarla güç birliği yapmaktayız.

KALKINMA AJANSI PROJELERİ

Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan “kalkınma ajansları” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır.Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır.Kurulumunu tamamlayan Kalkınma Ajansları, periyodik olarak destek programları açıklamaktadır. Kalkınma ajansı p
rojelerinde kurumlarla güç birliği yapmaktayız.

KOSGEB

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarılı bir şekilde bitiren girişimci kendi iş yerini kurabilir ve işi ile ilgili yapmış olduğu harcamaları hibe kredi başvurusu ile geri alabilirler. Hibe kredi ile geri almaları için Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde bahsi geçen iş planı projesinin hazırlanması gerekmektedir. Kurmuş olduğunuz işletme için iyi bir iş planı projeniz bulunmuyorsa hibe kredi desteklerinden faydalanamazsınız.
İş planı projesinin hazırlanması noktasında sizlerleyiz.

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını  ve etkilerini arttırmak amacıyla  T.C Sanayi  ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta ölçekli  İşletmeleri Geliştirme  ve Destekleme İdaresi Başkanlığı  (KOSGEB) denetimi altındadır.

KOSGEB; ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin yaygınlaştırılması  ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla girişimci adaylarına çeşitli destekler sağlanmaktadır.

Desteklerden faydalanmak için hazırlanacak projelerin yazımında, projenin yönetiminde sizlerleyiz.