|

Mail gönderin
[email protected]

Algı ve İkna Yönetimi Sertifika Programı

Algı ve İkna Yönetimi Sertifika Programı

Algı ve İkna Yönetimi Sertifika Programı

Algı ve İkna Yönetimi

Tüketiciler, müşteriler karar süreçlerinde çoğu kez bilerek ya da bilmeyerek en son kararı algılarına güvenerek verirler. Kuşkusuz bu etken marka, ürün ve fikirlerde de vazgeçilmez öneme haizdir.

Marka, bir işletmenin malını veya hizmetini diğer satış yapan işletmelerden farklı olarak tanımlayan isim, tasarım, terim, sembol veya tercih ettiği ticari ismidir. Ürünün sahip olduğu marka kişiliği tüketicinin, müşterinin algıladığı marka imajı ile örtüşmüyorsa ciddi sorun var demektir.

Liderler uluslararası ve iç yönetimde izlenecek politikalar ve propaganda konusunda karar alırken büyük verileri, bilgileri akıl süzgecinden geçirip sadeleştirirler.

Bireysel/Kurumsal algı yönetiminde doğru konumlandırma stratejisi sizi başarıya götürür.

Doğru harekat planı ile uygulanan algı yönetimi, öğrenilmiş ikna teknikleri ile Bireysel/Kurumsal gelişim alanlarında uyguladığınız bu bilgiler ile hedeflerinize ulaşabilirsiniz. 


Modül-1 Bütünsel Algı Eğitim İçeriğimiz

Duyum ve Algılama

Özel Alıcılar
Fark Eşiği
Mutlak Eşik
Duyusal Eşik
Birincil ve İkincil Duyular
 
Satışta Algılama Sürecinin Organizasyonu
Seçici dikkat
Örgütleme

Modül-2 İkna Yönetimi

İknanın Psikolojisi
Kişilerarası İletişimde İkna Teknikleri
İş Hayatında İkna Teknikleri
Özel Hayatta İkna Teknikleri
Satışta İkna Teknikleri


Eğitim Süresi         : 12 saat
Eğitim Hedef Kitle : Farkındalık kazanmak isteyen yöneticiler, danışmanlar, işletme sahipleri, Satış Yöneticileri ve Satış Temsilcileri,
Reklam ve Pazarlama departmanlarında kariyer yapmak bilgilerini arttırmak isteyen herkes
Eğitim Yönetimi     : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca Eğitim sonrası takip, izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır.