|

Mail gönderin
[email protected]

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Programı

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Programı

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Programı

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri

Bu eğitim, katılımcılara eleman seçme ve yerleştirme bir firmanın geleceği açısından çok önem arz etmektedir.
Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimi ile bilgi edinip uygulamalı atölye çalışmaları ile deneyim kazanmak için fırsat tanıyacaktır.

Hedef
* İşe Alım ve Mülakat teknikleri eğitimi ile İnsan Kaynakları Yönetiminin en kilit sürecinin verimli ve başarılı yürütmenin ne kadar önemli olduğunu öğrenmek
* Adayların şirketin vizyon ve misyonuna uygun seçilmesi için detaylı planlama ve uygulamanın önemini öğrenmek
* İnsan Kaynakları Yönetiminde “İşe Alım ve Mülakat Teknikleri” sürecinin uygulama becerisini kazanmak
* Mülakat teknikleri ile yetkinliklerinin bağlantısının kurulması ve uygulama becerisini kazanmak.

Konu Başlıklarımız
MODÜL 1: İnsan Kaynaklarının İşletmedeki Rolü
MODÜL 2: Yetkinlik Nedir? Yetkinlik Tanımlarının Oluşturulması, Yetkinlik Bazlı İK Süreçleri
MODÜL 3: Yetkinlik Bazlı İşe Alım Süreci
MODÜL 4: İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi, Planlama, Yol Haritası
MODÜL 5: Mülakatlara Hazırlık Süreci, Envanter Uygulama 
MODÜL 6: Mülakat Teknikleri ve Değerlendirme Süreci
MODÜL 7: İstihdam ve Oryantasyon
MODÜL 8: Uygulamalı Atölye Çalışması- İK ve Aday görüşmeleri

Eğitim Süresi             :  12 saat
Eğitim Hedef Kitle     : Bu eğitim, başarı odaklı çalışmak isteyen, İnsan kaynakları alanında kariyer planlayan, danışmanlık firmalarında 
farklı müşterilere işe alım hizmeti verenler, çalışmalarını yürütürken profesyonel olmak isteyen çalışanlara yönelik olarak hazırlanmıştır.
Eğitim Yönetimi         : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.
Ayrıca Eğitim sonrası takip, izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır.