|

Mail gönderin
[email protected]

Liderlik Sertifika Programı

Liderlik Sertifika Programı

Liderlik Sertifika Programı

Liderlik
 
Yönetici, eski dilde “idare eden”, başka deyişle yerleşik düzeni koruyan kişidir. Oysa günümüzün dünyasına egemen olan değişim, onu yönetecek, hatta yönlendirecek iş liderlerine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu nedenle günümüzde her kademedeki yöneticinin, bir iş lideri olması gerekmektedir.

Bu eğitimde, yöneticilerin; ekiplerine olumlu enerji ve ilham verebilme, kişilerin içindeki potansiyeli çıkarabilme becerilerini güçlendirecek bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcının hedeflenmesi gereken alanları;
* Liderin kişilik özellikleri ve yetkinlik alanlarını
* Değişimin gerektirdiği şekilde, liderlikle yöneticilik arasındaki farkı
* Kurum ve kuruluşların başarısı için liderden neler beklendiğini
* Liderin tutum ve davranışlarıyla, ortaya koyduğu sinerji ile ekibinin verimini nasıl belirlediğini öğrenmeleri
* Kurum/Kuruluşlarda Başkanlık görevini yerine getiren veya yönetime aday olan, siyasete atılmak isteyen
* Kendine yatırım yapmak isteyen, gelecek için vizyon sahibi olan kişilerin liderlik becelerini geliştirebilmek için bire bir çalışma ile tasarlanmış programdır.
 
PROGRAM İÇERİĞİ
MODÜL 1 : LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI (32 SAAT)
MODÜL 2 : UYGULAMA ATÖLYESİ (12 SAAT)
  
Eğitim Süresi : Program birebir (özel ders şeklinde) olarak uygulanmaktadır. Katılımcının iş programına göre düzenlenmektedir.
*** Modüller ihtiyaca uygun olarak eklenip-çıkarılabilir
Eğitim Hedef Kitle : Çalışma ortamında ekip üyelerini harekete geçirmek, onlara kendilerini adayabilecekleri bir vizyon yaratmak, ilham ve enerji kaynağı olmak ve nihayet sonucu değiştirmek isteyen yöneticilere yönelik olarak hazırlanmıştır.
Eğitim Yönetimi : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca Eğitim sonrası takip, izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır.

NOT: Modüllerin içeriği yüz yüze görüşmede verilecektir.