|

Mail gönderin
[email protected]

Mentörlük Sertifika Programı

Mentörlük Sertifika Programı

Mentörlük Sertifika Programı

Mentörlük Nedir?

İnsanda var olan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, çalışmalarında destek verebilmektir. Mentörlük sisteminin kullanılmasında ki
amaç insan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, akademik yönden veya kariyer yönünden hedef kitleye destek vermek bunun sonucu
olarak da daha etkili bir insankaynağı yaratmaktır.

Mentörler (öğreten), Liderlik potansiyeline sahip, sivil toplumun önemini içselleştirmiş ve bu alanda istekli, enerji sahibi olan, öğrenme ortağı rolüyle
öğrenme ilişkisine değer katabilecek kişidir.

Öğrenenin yani Menti’nin gelişim potansiyeline, akademik durumuna, hedeflerine ve kişisel ihtiyaçlarina göre her Mentor’luk deneyimi bir eşleşmeden
diğerine farklı olacaktır. Mentor, Menti’sinin ihtiyaçları ve gündemi dahilinde farklı konularda destek verebilir.

PROGRAM İÇERİĞİ
MODÜL 1 : Mentörlük Becerilerini Geliştirme
MODÜL 2 : “Geri Bildirim” Uygulamalı Atölye Çalışması
MODÜL 3 : “Empati” Uygulamalı Atölye Çalışması
MODÜL 4 : “Hedef Bazlı Yönetim” Uygulamalı Atölye Çalışması
MODÜL 5 : “Güçlü Sorular” Uygulamalı Atölye Çalışması

Eğitim Süresi : 5 Tam gün
Eğitim Hedef Kitle : Mesleki deneyimi 5 yılı geçmiş her daldan farkındalık kazanmak isteyen ve liderlik becerilerini geliştirmek isteyen herkes
Eğitim Yönetimi : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca Eğitim sonrası takip,
izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır.