|

Mail gönderin
[email protected]

Mentörlük Sertifika Programı

Mentörlük Sertifika Programı

Mentörlük Sertifika Programı

Mentörlük Sertifika Programı

İnsanda var olan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, çalışmalarında destek verebilmektir. Mentörlük sisteminin kullanılmasında ki amaç insan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, akademik yönden veya kariyer yönünden hedef kitleye destek vermek bunun sonucu olarak da daha etkili insan kaynağı yaratmaktır.


* Mentörler (öğreten), liderlik potansiyeline sahip, yönetim becerilerini geliştirmiş, motivasyonu yüksek,öğrenme ortağı rolüyle öğrenme ilişkisine değer katabilecek kişidir.
* Menti’nin  (öğrenen) gelişim potansiyeline, akademik durumuna, hedeflerine ce kişisel ihtiyaçlarına göre her mentor’lük deneyimi bir eşleşmeden diğerine farklı olacaktır. 
* Mentör, Menti’nin ihtiyaçları ve gündemi dahilinde farklı konularda destek verebilir.

Mentörlük Sistemi
1. İnsan potansiyelini geliştirmek
2. Kurum kültürünü aktarmak

3. Kariyer alanında hedef kitleye destek vermek
4. Sonuç olarak etkili insan kaynağı yaratmak

 

PROGRAM İÇERİĞİ
MODÜL 1 : Mentörlük Becerilerini Geliştirme
MODÜL 2 : “Geri Bildirim” Uygulamalı Atölye Çalışması
MODÜL 3 : “Mentör ve Menti Modeli” Uygulamalı Atölye Çalışması
MODÜL 4 : “Hedef Bazlı Yönetim” Uygulamalı Atölye Çalışması
MODÜL 5 : “Güçlü Sorular” Uygulamalı Atölye Çalışması

Eğitim Süresi : 40 saat
Eğitim Hedef Kitle : Mesleki deneyimi 5 yılı geçmiş her daldan farkındalık kazanmak isteyen ve liderlik becerilerini geliştirmek isteyen herkes
Eğitim Yönetimi : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca Eğitim sonrası takip,
izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır.