|

Mail gönderin
[email protected]

Satış ve Pazarlama Stratejisi Programı

Satış ve Pazarlama Stratejisi Programı

Satış ve Pazarlama Stratejisi Programı

Satış ve Pazarlama Stratejisi

*
Katılımcılar eğitim sonunda günümüzde pazarlama stratejisinde, tüketici tercihlerinde satış ve satış temsilcisinin önemini kavrayıp satışta
farklı bir değer olduğunu anlayacaklardır.
* Katılımcılar gerek iç satışta gerekse endüstriyel satış alanlarında müşterinin nasıl karar verdiğini, algılamasını ve davranış değişimini
özümseyecekler
* Satışta sonucu değiştirmeye yardım eden satış tekniklerinin tamamını adım adım özümseyip alıştırma ve örneklerle pekiştireceklerdir.
* Endüstriyel satış ve mağazacılık sektörüne uygun görüşmek örneklerini kolaylıkla uygulayacaklardır.
* Bu eğitimin sonunda farklı bir eğitime katıldıkları hissi, bilgi ve enerjisiyle harakete geçeceklerdir

PROGRAM İÇERİĞİ

MODÜL 1 : Pazarlama stratejisinde satış fonksiyonu
MODÜL 2 : Satış temsilcisinin rolü ve müşteri kavramı

* Satış iletişimi, satış alışkanlığı
* Satışçılık ve satış temsilciliği
* Görüşme modelinin tasarımı, görüşme notları, müşteri profili
* Stratejik satış planlaması (hedefleme) 
* Müşteri kavramı, müşteri tipleri ve cinsiyetlere göre müşteri özellikleri
* Müşteri nasıl karar verir?
* Müşteri nasıl karar verir?
* Müşteri satışçı yaklaşımı
* Müşteri algılaması ve davranış değişimi
* Müşteri satın alma süreçleri

​MODÜL 3 : Satış teknikleri 

* Görüşme öncesi hazırlık
* Etkili açılış
* İhtiyacı ortaya çıkarma
* Ana mesaj aktarımı
* Yardımcılar ve destek materyalin kullanımı
* İtirazları karşılama
* Aktif kapanış
​* Görüşme sonrası analiz 

Eğitim Süresi           : 12 saat
Eğitim Hedef Kitle   : Satış Yönetim Becerilerini geliştirmek ve kariyer hedefleyen herkes
Eğitim Yönetimi       : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca eğitimi
sonrası takip, izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır. Eğitimimiz grup çalışması ve/veya birebir özel ders şeklinde 
uygulanmaktadır.