|

Mail gönderin
[email protected]

Satış ve Pazarlama Stratejisi Programı

Satış ve Pazarlama Stratejisi Programı

Satış ve Pazarlama Stratejisi Programı

Satış ve Pazarlama Stratejisi

*
Katılımcılar eğitim sonunda günümüzde pazarlama stratejisinde, tüketici tercihlerinde satış ve satış temsilcisinin önemini kavrayıp satışta
farklı bir değer olduğunu anlayacaklardır.
* Katılımcılar gerek iç satışta gerekse endüstriyel satış alanlarında müşterinin nasıl karar verdiğini, algılamasını ve davranış değişimini
özümseyecekler
* Satışta sonucu değiştirmeye yardım eden satış tekniklerinin tamamını adım adım özümseyip alıştırma ve örneklerle pekiştireceklerdir.
* Endüstriyel satış ve mağazacılık sektörüne uygun görüşmek örneklerini kolaylıkla uygulayacaklardır.
* Bu eğitimin sonunda farklı bir eğitime katıldıkları hissi, bilgi ve enerjisiyle harakete geçeceklerdir

PROGRAM İÇERİĞİ

MODÜL 1 : Pazarlama stratejisinde satış fonksiyonu
MODÜL 2 : Satış temsilcisinin rolü ve müşteri kavramı

- Satış iletişimi, satış alışkanlığı
- Satışçılık ve satış temsilciliği
- Görüşme modelinin tasarımı, görüşme notları, müşteri profili
- Stratejik satış planlaması (hedefleme) 
- Müşteri kavramı, müşteri tipleri ve cinsiyetlere göre müşteri özellikleri
- Müşteri nasıl karar verir?
- Müşteri nasıl karar verir?
- Müşteri satışçı yaklaşımı
- Müşteri algılaması ve davranış değişimi
- Müşteri satın alma süreçleri

​MODÜL 3 : Satış teknikleri 

- Görüşme öncesi hazırlık
- Etkili açılış
- İhtiyacı ortaya çıkarma
- Ana mesaj aktarımı
- Yardımcılar ve destek materyalin kullanımı
- İtirazları karşılama
- Aktif kapanış
​- Görüşme sonrası analiz 

Eğitim Süresi           : 12 saat
Eğitim Hedef Kitle   : Satış Yönetim Becerilerini geliştirmek ve kariyer hedefleyen herkes
Eğitim Yönetimi       : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca eğitimi
sonrası takip, izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır. Eğitimimiz grup çalışması ve/veya birebir özel ders şeklinde 
uygulanmaktadır.