|

Mail gönderin
[email protected]

Akıl Oyunları Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı

Akıl Oyunları Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı

Akıl Oyunları Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı

Akıl Oyunları Uygulayıcı Eğitimi

Kendini geliştirmek isteyen ve yeni bir mesleğe adım atmak isteyen yetişkinlere yönelik tasarlanmış olan bu programın amacı kurumlara iç eğitmen kadrosu kazandırmak ve katılımcılara Akıl Oyuncuları alanında farklı bakış açıları kazandırarak bilgi ve beceri seviyesini artırmaktır.

Akıl Oyunları eğitiminin temelini kavrayabilecek, öğrenme ve başarma arasında bağ kurabilecek, eğitim müfredatı kurabilecek ve uygulayabilecek, farklı öğrenen çocuklara daha etkili bir şekilde rehberlik edebilecek, öğrenci merkezli, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programı oluşturarak sunabilecektir.


Hedef

Katılımcılarımız eğitim sonunda Akıl Oyunları eğitiminin temelini kavrayabilecek, Akıl Oyunları eğitimi ile öğrenme ve başarma arasında bağ kurabilecek, müfredatı uygulayabilecektir. 

Akıl oyunları dersinde nelere dikkat etmesi gerektiğinin farkına varabilecek, farklı öğrenen çocuklara daha etkili bir şekilde rehberlik edebilecek, öğrenci merkezli, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programı oluşturarak sunabilecektir.

Eğitim esnasında sistematik bir takibi ve eğitim sonrasında etkin bir değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olacaktır.
21.yy düşünme becerileri ile birleştirerek akademik başarılarına katkı sağlar.

 

Konu Başlıkları

* Eğitimin Amacı, Kazanımları, Akıl Oyunları Tarihçesi
* Akıl Oyunları Türleri _ Atölye : Akıl Yürütme Oyunları, İşlem Oyunları, Strateji Oyunları
* Akıl Oyunları Türleri _ Atölye : Sözcük Mantık Oyunları , Geometrik - Mekanik Oyunlar
* Akıl Oyunları Türleri _ Atölye : Hafıza Oyunları, Karma Akıl Oyunları
* Oyun Seviyeleri _ Atölye : Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey Oyunlar , İleri Düzey Oyunlar
* Akıl Oyunlarında Düzen Alma
* Akıl Oyunlarını Tanıma
* Kazanımları ve Amaçları
* Atölye Çalışmaları


Hedef Grup
Akıl Oyunları dersinde eğitimci statütüsünde görev yapan / yapmak isteyenler
Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğretmenleri ve öğretmen adayları
Kurumda çalışanların boş zamanlarını değerlendirebilecek alan yaratmak isteyen işletmeler ( Hizmet içi eğitim kapsamında)
Bu alanda danışmanlık/ eğitmenlik faaliyetinde bulunan veya gelecekte bu statüde görev yapacak kişiler
Akıl Oyunları alanının farklı boyutlarını kendi yaşamına taşımak isteyen yetişkinler.

Gelişim Alanları

Uygulama ile şu yönlerde gelişim sağlanır.

a. 21. yy Düşünme Becerileri
b. İletişim Becerileri
c. Akıl Oyunları
d. 21. yy Yetkinlikleri


Eğitim Süresi : 14 saat
Eğitim Hedef Kitle : Her branştan mezun öğretmenler ve öğretmen adayları, Danışmanlık/Eğitmenlik yapmak isteyenler, Akıl Oyunları alanına ilgi duyan herkes
Eğitim Yönetimi : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.
Ayrıca Eğitim sonrası takip, izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır.