|

Mail gönderin
[email protected]

Etkili Takım Çalışması Atölyesi

Etkili Takım Çalışması Atölyesi

Etkili Takım Çalışması Atölyesi

Etkili Takım Çalışması

Bu eğitim, bir ekibi başarılı bir şekilde sonuca ulaşmak için farkındalık arttırmak üzere hazırlanmıştır. Ortak amaca sahip insanlar, bir grup oluşturursa, hedefe kolay ve daha çabuk ulaşırlar. Her birey, diğerine yardım eder ve hep birlikte çok daha iyi ilerlerler.

Takım üyeleri, birlikte hareket ederken oluşturdukları sinerjiyi, tek başlarına çalışırken hissedemezler. Takım oluşturmak ve takım ruhuyla çalışmak, bireyselliğini takım hedefi doğrultusunda eritebilmek "ben" yerine "biz" diyebilmek, bir bütün içinde hareket etmek yaratıcı bir enerjinin açığa çıkmasına neden olur.

HEDEF
1. Takım ruhunun oluşması için takım üyelerinin birbirini tanıması
2. Ortak hedef belirleme ve ortak amaç oluşturma bilincinin kazandırılması
3. Takım dinamiklerinin açığa çıkarmak ve işbirliği ortamının oluşması
4. Takım üyelerinin iş birlikçi çalışmalarla ortaya bir sonuç çıkarmalarını, projeler üretmelerini ve takım içinde birbirlerini destekleyerek üretkenlik göstermelerinin nasıl sağlanacağını öğrenilmesini hedeflemektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ
1. Takım Çalışmasının Temelleri
2. Sinerji Yaratmak
3. "Ben" değil "Biz" olmak
4. Takım Çalışmasında Roller
5. TAKIM Formülü

Eğitim Süresi : 12 saatlik program birebir (özel ders) veya gruba özel programla eğitim gerçekleştirilmektedir. Katılımcılarımızın iş programına göre takvimlendirilmektedir.
Eğitim Hedef Kitle : Takım çalışmasında performansını arttırmak ve takımını profesyonel yönetmek isteyen hedefleyen herkes
Eğitim Yönetimi : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir. 
Ayrıca eğitimi sonrası takip, izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır.