|

Mail gönderin
[email protected]

Liderlik Sertifika Programı

Liderlik Sertifika Programı

Liderlik Sertifika Programı

Liderlik
 
Yönetici, eski dilde “idare eden”, başka deyişle yerleşik düzeni koruyan kişidir. Oysa günümüzün dünyasına egemen olan değişim, onu yönetecek, hatta yönlendirecek iş liderlerine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu nedenle günümüzde her kademedeki yöneticinin, bir iş lideri olması gerekmektedir.

Bu eğitimde, yöneticilerin; ekiplerine olumlu enerji ve ilham verebilme, kişilerin içindeki potansiyeli çıkarabilme becerilerini güçlendirecek bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

HEDEF
1. Liderin kişilik özellikleri ve yetkinlik alanlarını
2. Değişimin gerektirdiği şekilde, liderlikle yöneticilik arasındaki farkı
3. Kurum ve kuruluşların başarısı için liderden neler beklendiğini
4. Liderin tutum ve davranışlarıyla, ortaya koyduğu sinerji ile ekibinin verimini nasıl belirlediğini öğrenmeleri
5. Kurum/Kuruluşlarda Başkanlık görevini yerine getiren veya yönetime aday olan, siyasete atılmak isteyen
6. Kendine yatırım yapmak isteyen, gelecek için vizyon sahibi olan kişilerin liderlik becelerini geliştirebilmek için bire bir çalışma ile tasarlanmış programdır.
 
EĞİTİM İÇERİĞİMİZ
1. Liderliğin Temelleri
2. Liderliğin Özellikleri
3. Liderlik Modelleri
4. Liderin Vizyon İletme Tekniği
5. Lider, Sonucu Değiştiren Kişidir
6. Uygulamalı Atölye Çalışması
  
Eğitim Süresi : 12 saatlik program birebir (özel ders şeklinde) olarak uygulanmaktadır. Katılımcının iş programına göre düzenlenmektedir.
Eğitim Hedef Kitle : Çalışma ortamında ekip üyelerini harekete geçirmek, onlara kendilerini adayabilecekleri bir vizyon yaratmak, ilham ve enerji kaynağı olmak ve nihayet sonucu değiştirmek isteyen yöneticilere yönelik olarak hazırlanmıştır.
Eğitim Yönetimi : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca Eğitim sonrası takip, izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır.