|

Mail gönderin
[email protected]

Mentörlük Sertifika Programı

Mentörlük Sertifika Programı

Mentörlük Sertifika Programı

Mentörlük

İnsanda var olan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, çalışmalarında destek verebilmektir. Mentörlük sisteminin kullanılmasında ki amaç insan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, akademik yönden veya kariyer yönünden hedef kitleye destek vermek bunun sonucu olarak da daha etkili insan kaynağı yaratmaktır.

a. Mentörler (öğreten), liderlik potansiyeline sahip, yönetim becerilerini geliştirmiş, motivasyonu yüksek,öğrenme ortağı rolüyle öğrenme ilişkisine değer katabilecek kişidir.
b. Menti’nin  (öğrenen) gelişim potansiyeline, akademik durumuna, hedeflerine ce kişisel ihtiyaçlarına göre her mentor’lük deneyimi bir eşleşmeden diğerine farklı olacaktır. 
c. Mentör, Menti’nin ihtiyaçları ve gündemi dahilinde farklı konularda destek verebilir.

HEDEF
1. İnsan potansiyelini geliştirmek
2. Kurum kültürünü aktarmak
3. Kariyer alanında hedef kitleye destek vermek
4. Sonuç olarak etkili insan kaynağı yaratmak

 

EĞİTİM İÇERİĞİ
1. Mentörlük Becerilerini Geliştirme
2. “Geri Bildirim” Uygulamalı Atölye Çalışması
3. “Mentör ve Menti Modeli” Uygulamalı Atölye Çalışması
4.  “Hedef Bazlı Yönetim” Uygulamalı Atölye Çalışması
5. “Güçlü Sorular” Uygulamalı Atölye Çalışması


Eğitim Süresi : 12 saatlik program birebir (özel ders) veya gruba özel programla eğitim gerçekleştirilmektedir. Katılımcılarımızın iş programına göre takvimlendirilmektedir.
Eğitim Hedef Kitle : Mesleki deneyimi 5 yılı geçmiş her daldan farkındalık kazanmak isteyen ve liderlik becerilerini geliştirmek isteyen herkes
Eğitim Yönetimi : Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca Eğitim sonrası takip,
izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır.