|

Mail gönderin
[email protected]

Sunum Becerilerini Geliştirme Atölyesi

Sunum Becerilerini Geliştirme Atölyesi

Sunum Becerilerini Geliştirme Atölyesi

Sunum Becerilerini Geliştirme

Bu eğitimde, bugünün iş dünyasında bir sunum hazırlamak süreçlerimizin içerisinde önemli bir yer almaktadır. Sunumcunun başarılı olması için kafasındakini izleyiciye anlayacakları, hatırlayacakları ve hatta harekete geçecekleri şekilde nasıl aktaracağını belirlemesi şarttır. Bu sunum yapma becerisidir.

Etkili sunum tekniğini öğrenmek ve iletişim becersini geliştirmek isteyen çalışanlara yönelik olarak hazırlanmıştır.

HEDEF 
1. Verimli şekilde ve etkili olarak nasıl sunulabileceğine yönelik becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
2. Etkili sunumlar yaparak çalışma performansını arttırmak.
3. Topluluk önünde sunum becerisi kazanmak.

EĞİTİM İÇERİĞİMİZ
1. İletişim Faktörü
2. Etkileşim Süreci
3. İzleyici Odaklı Sunum Modeli
4. Sunum Hazırlama Yapısı
5. “Sunum Becerisini Geliştirme” Atölye Çalışması
6. Geri Bildirim


Eğitim Süresi : 12 saatlik program birebir (özel ders) ve gruba özel programla eğitim gerçekleştirilmektedir. Katılımcılarımızın iş programına göre takvimlendirilmektedir.
Eğitimde Hedef Kitle: Sunum tekniklerini öğrenerek topluluk önünde etkili konuşmak isteyen herkese yönelik hazırlanmıştır.
Eğitim Yönetimi: Tüm adımlardaki uygulamalar, eğitim kitabı, sunum ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.
Ayrıca Eğitim sonrası takip, izleme ve geri bildirim çalışması da yapılmaktadır.