Değerlendirme Merkezi ve Gelişim Merkezine Hazırlık

Değerlendirme Merkezi ve Gelişim Merkezine Hazırlık

Değerlendirme Merkezi ve Gelişim Merkezine Hazırlık

Değerlendirme ve Gelişim Merkezleri Farkları

Değerlendirme Merkezi, bireylerin, birden fazla değerlendirici ve birden fazla ölçüm aracı ile davranış göstergeleri temelinde değerlendirildiği, yapılandırılmış bir değerlendirme yöntemidir. Değerlendirmelerin objektif, adil ve tutarlı yapılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş bir metodolojiye dayanır.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezleri, temel olarak aynı metodolojiye sahip olsalar da; aralarındaki en önemli fark, kullanım amacıdır.

Kullanım amacı, bir çalışanın belirli bir görev veya pozisyona uygunluğunu belirlemek olabileceği gibi, bir pozisyondan bağımsız olarak çalışanın gelişime açık ve güçlü yetkinliklerini teşhis etmek ve çalışana özel bir gelişim planlaması yapmak da olabilir. Değerlendirme Merkezi süreçlerinde değişiklikler yaratabilir.


Değerlendirme Merkezleri, işe alım, terfi, atama ve yedekleme amaçlarıyla kullanılır. Kişinin belirli bir görev veya pozisyona yetkinlikler açısından uygunluğuna bakılır.

Gelişim Merkezleri ise, çalışanların güçlü ve gelişime açık yetkinliklerini ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek, kişisel gelişim planlaması yapmak amacıyla kullanılır. Uygulama alanları, kariyer yönetimi, yetenek yönetimi, yönetici geliştirme programları ve eğitim ve geliştirme süreçleridir.


Sürecimiz

1. Danışan liderlik potansiyeline sahip, istekli, enerji sahibi ve süreçte sorumluluk sahibi olan kişilerdir
2. Danışan ile bir çalışma takvimi hazırlanır, seans günleri tespit edilir
3. Vaka Analizi ve Sunum, Karar Alma Uygulaması
4. Grup Mülakatına Hazırlık Örnek Olay Çalışması
5. Bireysel Mülakata Hazırlık Çalışması
6. Yetkinlik Bazlı Envanter Uygulaması ve Raporlama
7. Koçluk / Mentörlük programına isteği doğrultusunda dahil edilebilir.

 

Koçluk/ Mentörlük çalışması sizin ihtiyaç, hedefler ve zamanınıza uygun olarak tasarlanır, yüz yüze, online veya telefon ile gerçekleştirilen bire bir görüşmeler şeklinde yürütülür.