5N1K Doğru Soru Doğru Cevap ile Yola Çıkmak

5N1K Doğru Soru Doğru Cevap ile Yola Çıkmak

5N1K Doğru Soru Doğru Cevap ile Yola Çıkmak

5N1K???

Gazetecilik terimi olan 5N1K haberin öğeleri ile bir uyum içerisinde Ne? Ne Zaman? Nerede? Nasıl? Niçin? Kim? sorularını içerir.
Aslında 5N1K'yı hayata bakış açısı olarak; doğru soru sorma ve cevabını bulmak tekniği olarak kullanabiliriz.

Organizasyonda Değişim ve Yeniden Yapılanmada BAŞARI için 5N1K Yaklaşımı

1. Ne? Değişim ve yeniden yapılanmadan önce organizasyon yapısının “Ne” olduğunu ve “Ne” tür özelliklere sahip olduğunu bilmek gereklidir. 
2. Niçin? Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanmaya “Niçin (Neden) ” gerek olduğu iyi bir şekilde ortaya konulmalıdır.  
3. Ne Zaman? Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanmaya “Ne Zaman” başlanması gerektiği bir zaman planlaması yapılarak ortaya konulmalıdır. Değişim ve yeniden yapılanma sürecinde tüm yapılacak işlemlerin kilometre taşlarının bir zaman akım şeması içerisinde gösterilmesi gereklidir. 
4. Nasıl? Organizasyon içerisinde değişimin “Nasıl” gerçekleştirileceğine ilişkin bir Stratejik Planlama yapılmalıdır. Stratejik planlama organizasyonun değişim ve yeniden yapılanma ile başarmak istediği ve ulaşmayı arzuladığı amaçları ve bunun nasıl yapılabile-ceğini ortaya koyan bir planlama ve programlama aracıdır. 
5. Nereye? Organizasyonda değişim ve yeniden yapılanma reformu ile “Nereye” ulaşılmak istendiği öncelikle organizasyonun Vizyon Bildirisi içerisinde açık bir şeklde ortaya konulmalıdır. Stratejik Planlama içerisinde ayrıca organizasyonda üstlenilen misyon ile “Nereye” ulaşılmak istendiğinin açık ve anlaşılır olması gereklidir. Organizasyon bir bütün olarak varlığını korumalıdır.
6. Kim? Organizasyonda değişimi “Kim” gerçekleştirecektir.

Sorular sorarak çıktığımız yolda hedefimiz Türkiye genelinde Koçluk, Eğitim, Proje, Bilişim ve Danışmanlık alanları ile farklı bir bakış açısı kazandırarak değişimi başlatmak olduğu için 5N1K Gelişim Akademisi faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.


Yasemen Çalışkan
Genel Müdür
5N1K Gelişim Akademisi