Adem Çilek ile 5N1K Röportaj

Adem Çilek ile 5N1K Röportaj

Adem Çilek ile 5N1K Röportaj

EYUDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADEM ÇİLEK

1. Adem Çilek Kimdir?

Sinop, Boyabat doğumlu olan Adem ÇİLEK 1976 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Boyabat’ta tamamladı ve meslek lisesi elektrik bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde lisans eğitimine başladı ve 1999 yılında mezun olur olmaz öğretmenliğe başladı. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatında yöneticilik dahil çeşitli görevlerde bulundu. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi TODAİE’de Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktorasını tamamlamak üzeredir. 1999 Yılında Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğini kurdu ve Kurucu Genel Başkanlığını halen yürütmektedir. Eğitim alanında her yıl uluslararası düzenlenen Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR düzenleme kurulu başkanlığını yapmaktadır. Bir çok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan Adem ÇİLEK 26. Millvetvekilliği seçimlerinde yetiştiği topraklar olan Sinop’tan MHP Milletvekili 1. Sıra adayı olmuştur. Halen Milli Eğitim Bakanlığında görevine devam etmektedir.

2. Niçin Kamuda Görev Almayı Tercih Ettiniz?

Meslek lisesinden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarında başarılı olunca bütün tercihlerim öğretmenlik üzerine oldu ve Gazi Üniversitesini Elektrik Öğretmenliğini kazanarak bir dönüm noktası başlamış oldu. Her zaman kamuda ve bürokraside hizmet etmek arzusunda oldum. Özellikle TODAİE’de Kamu Yönetiminde Yüksek Lisans sonrası ve STK çalışmalarındaki etkin çalışmalar birikim ve tecrübelerimle kamuda ve sivil toplum alanında hizmet etme fırsatı sundu. Özellikle son yıllarda akademik çalışmalar konusunda hocalarımızın ve yönetim kurulu arkadaşlarımın desteği ile EYUDER ile faaliyetlerimiz marka haline gelmiştir. Bu vesile ile tüm destek olanlara teşekkürü borç bilirim. Hem eğitim de hem de sivil toplum çalışmalarındaki dinamik çalışma kamu ile birlikte olunca daha anlamlı olduğunu düşünüyorum ve beni hep dinamik tutmaktadır.

3. Hayatımızdaki Dönüm Noktası Nedir?

Benim hayatımda birden fazla dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan ilki üniversiteyi kazanıp 1994 Ankara’ya gelmek ilk dönüm noktası olmuştur. Daha sonra ikinci dönüm noktası 2006 TOAİE’de kamu yönetiminde yüksek lisans yapmam ikinci dönüm noktası oldu diyebilirim. Şu andaki tüm etkin çalışmalarımın altyapı oluşumu burada gerçekleşmiştir. 2009 Bu süreçten sonra akademik camia ile tanışıp EYUDER’in ve EYFOR’un kurulması son dönüm noktası olmuştur. Bu süreçten sonrada dönüm noktası olacağını düşünüyorum. 

4. Kendinizi 3 Kelime ile Nasıl Anlatırsınız?
Her zaman iyimser, inandığı konularda inatçı ve başarı odaklı olduğumu söyleyebilirim. 

5. Kendinizi Gelecekte Nerede Görüyorsunuz?
Eğitim alanında hep iyimser ve ileriye dönük hedeflerle kendimi motive ediyorum. Yine eğitim alanında gelecekte politika üretebileceğim bir noktada olmak istiyorum. Net olacak olurumsam gelecekte hizmet milli eğitim bakanı olarak hizmet etmek hayalimdir.

6. Kariyer Yolunda Gençlere Ne Önerirsiniz?
Her zaman çalışkan ve azimli olmalarını ve inandığı doğrulardan taviz vermeden hayallerini diri tutmalarını öneririm. Eğer hedefleri doğrultusunda çaba harcarlarsa hayal ettiklerinin de ötesinde başarılı olacaklarına inancım tamdır. Dünyayı iyi okuyabilen ve Türkiye’ye hizmet etme konusunda soran sorgulayan kişiliklerinden taviz vermesinler.

5N1K Adem Çilek’e Derki; Mesleğine olan tutkusu, ülkesine hizmet etmek için üstlenmiş olduğu misyonu, çalışkanlığı ve inancı ile çıkmış olduğu kariyer yolunda başarılarının devamını dileriz.