Avrupa Birliği : Şiddet Mağduru Kadınların İstihdam Projesi

Avrupa Birliği : Şiddet Mağduru Kadınların İstihdam Projesi

Avrupa Birliği : Şiddet Mağduru Kadınların İstihdam Projesi

Şiddet Mağduru Kadınların Sosyo-Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Modeli

Proje Kapsamı


Kadın sığınma evinde kalan, Baro veya ŞÖNİM'lere kayıtlı ve herhangi bir kuruma ulaşamamış veya şiddet gördüğünü beyan edememiş
mağdur kadınlar içerisinden belirlenecek 50 dezavantajlı kadına; derneğimiz aracılığıyla organize sanayi bölgesinde yer alan kuruluşlar
ile görüşülerek, ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda eğitim verilip istihdam edilerek, ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri ve sürdürülebilir
bir gelecek kurabilmeleri için iş gücüne katılmaları sağlanacaktır.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi işyerlerinde, çalışan ve işverene yönelik Kadına Yönelik Şiddet, mobbing ve etkileri üzerine farkındalık
geliştirilmesi amacıyla, OSTİM bölgesinde ki 50 işletmede çalışan kişilere ve bölgede ki kamu kurum/kuruluş ve STK'lara KYŞ konusunda
eğitim verilecektir.

Böylece sanayi bölgesinde öncelikli olarak çalışan erkeklere eğitim verilerek, "KYŞ ve Aile içi şiddet" konularında toplumsal duyarlılık
kazandırılacaktır. Sorunun doğrudan sorumlularına yönelik çözüm geliştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca işletmelerde verilecek eğitimler
sonucu toplumsal farkındalığın gelişmesi için "Kadın Dostu İşletme Sertifikaları" düzenlenecektir.

OSİAD tarafından hazırlanan ve proje ortağımız Yenimahalle Belediyesi&Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yürütülecek projemiz kapsamında, şiddet mağduru kadınlarımızın yanındayız.

Projemiz ülkemize hayırlı olsun

5N1K Gelişim Akademisi