Bakış Açısı Hemen Değişebilir mi?

Bakış Açısı Hemen Değişebilir mi?

Bakış Açısı Hemen Değişebilir mi?

Bakış Açısı Hemen Değişebilir mi?

Yeni teknolojilerin gelişimi bilgi ekonomisinin doğuşuna sebep olmuştur. Bilgi ekonomisinde temel kaynak bilgi olduğuna göre biz bugün eğitim sistemimizde bilgiyi nasıl kodluyoruz? bunu tekrar gözden geçirmeliyiz. Gelişmiş ülkelerin tümü insan kaynaklarının yetiştirilmesi, iş gücünün gerekli nitelik & nicelik düzeyine ulaştırılması ve bu alanda uygulanabilir politikaların oluşturulması ve uygulanmasında başarı sağlamaktadır.

Yeni teknolojiler, Endüstri 4.0, yeni iş yapış şekilleri, yeni çalışma alanları, sürdürülebilir kalkınma, yeni meslekler derken eski alışkanlıklarımız ile yeniyi yakalama şansınız kalmıyor.

Zamanı okuyan yeni bir bakış açısıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Geleceğe odaklanıp bugünü tanımlamalıyız. Değiştirmeliyiz, geliştirmeliyiz, dönüştürmeliyiz.

İş Dünyasının üniversite mezunlarından beklentileri ile ilgili WEF’in 2018 yılında yaptığı araştırma sonucuna göre;

1. Kişilerarası beceriler   
2. Zaman yönetimi
3. Ticari Farkındalık        
4. Adapte Olabilirlik
5. Girişkenlik                   
6. Karar Vermek Becerileri
7. Duygusal Zeka           
8. Girişkenlik
9. Stres Yönetimi           
10. Yaratıcı Problem Çözme
11. Öz Farkındalık          
12. Güven

Ülkelerin temel enerji kaynağı insan motivasyonudur. Başarıları ile motivasyonu artan bireylerin kendini gerçekleştirmesiyle birlikte ortaya çözüm odaklı pozitif bir enerji ortaya çıkar. İnsan üretmeye ve katma değer yaratmaya odaklanırsa ancak varoluş sebebini bulabilir. İnsanın enerjisini olumlu düşünce yapısıyla üretmeye yönlendirebileceğimiz bir eğitim sistemi kurmak yönetimsel farkındalıkla olacak bir süreçtir. 

İnsan merak duygusu ile öğrenmek için harekete geçer. Bilgi kütüphanesi zenginleşir. Günümüzde genç arkadaşımızın çoğu (+) İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim 12 yıl , (+) Meslek Yüksek Okulu 2 yıl veya (+) Üniversite 4 yıl mezun olduğunda iş hayatının beklediği temel, teknik, yönetsel becerilerin çoğunu deneyimlenmemiş oluyor.

Biz iş hayatında;  A, B, C, D, E kutucukları arasından tercih yapıldığı, sorumluluk almadığı, yaratıcı düşünce tekniğini geliştirmesi gerektirmeyen, kendisini tanımaktan uzak, takım çalışmasını bilmeyen, sadece geçmek/kazanmak için puanlara odaklanılan bir sistemden mezun olan bir gençlerimizin düşünce yapısını iş hayatına başladığında değiştirilmesini istiyoruz. 

 

Kendimize sormak lazım 12 yıllık veya 16 yıllık bir bakış açısı hemen değişebilir mi?

 

Peter Drucker’a göre etkili insanlar;
1. Ne yapılması gerektiğini sorgularlar

2. İçinde bulundukları her ortamda “doğru olan nedir?” sorusunu sorarlar
3. Bir eylem planı geliştirirler
4. Aldıkları kararların sorumluluğunu üstlenirler
5. İletişim sorumluluğunu üstlenirler
6. Sorunlara değil, fırsatlara odaklanırlar
7. Zamanlarını verimli kullanırlar
8. Ben diliyle değil, biz diliyle konuşurlar
9. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini bilirler
10. Farklı görüşlerde olmaya açıktırlar

Etkili insan olmak için hem bireysel hem sistemsel yeni bir  düşünce biçimine geçmeli, çözüm odaklı bakış açısı kazanmalıyız. Unutmayın, değişim sizinle başlar.

Değişimin hızına baktığımızda yapay zeka, otomasyon, robotik, nesnelerin interneti, 3B metal baskı, yatay/dikey yazılım, siber güvenlik, bulut, otonom araçlar, nano teknoloji, genişletilmiş gerçeklik, ses teknolojisi, kuantum bilişim, büyük veri ve analiz, e-ticaret, dijital sağlık dünyasında biz geç kalmamalıyız. 

Geliştirilebilir önerilerimi eğitim sisteminde bugünkü şartlarda hemen bir değişiklik olmasa bile bir yerden başlamalıyız inancıyla paylaşıyorum. Gençlerimizin yeni düşünme biçimlerini kazanmaları ve kendilerini iş hayatına hazırlamaları için önerilerim;

1. Kendi potansiyelinizi belirleyin. Topluma ve dünyaya duyarlı bir birey olarak gelecek için hedeflerinizi belirleyin.
2. Sosyal medyayı teknolojik değişimi takip etmek, dünyada neler oluyor öğrenmek için kullanın. Sosyal medyada faydalı bilgilerin paylaşıldığı sayfaları takibe alın.
3. Yurt içi veya yurt dışında dijital platformlarda gerçekleşen ücretsiz online eğitim, seminer ve programlara katılın.
4. Öğrenci kulüplerinde aktif görev alarak takım çalışmasını, proje fikri geliştirmeyi, proje üretmeyi ve uygulamayı öğrenin. Sosyal sorumluluk projesi yürüten STK’larda görev alın.
5. Lise/Üniversite döneminde proje yönetimi, zamanı planlı yönetmek, takım çalışması, yazılım dili, iş hayatına giriş, girişimcilik, veri analizi, eleştirel düşünebilme, problem çözme teknikleri eğitimleri alın.
6. Lise veya üniversitede hangi bölümde okursanız okuyun değişimin hızla etkilediği iş hayatını erken tanımak için her yaz gönüllü staj yapın. Kendi iş yapma stilinizi tanımlayın, geliştirin.
7. Lisede belirlediğiniz mesleki yatkınlık alanınızdaki dünyadaki bilimsel gelişmeleri araştırın, projeleri inceleyin, firmaları takip edin. Derin öğrenme için zemin oluşturun. 
8. Herkesin derin öğrenme gerçekleştirdiği mesleki bir uzmanlık olmalı. Mesleki gelişiminize katkı sağlayacak teknik bilginizi artıracak güncel bilgileri içeren eğitimlere katılın ve sertifikanızı alın, yurt içi ve yurt dışı platformlarda sektörü takibe alın.

9. Teknolojide ki takip edebileceğiniz programlar hazırlayan, yarışmalar düzenleyen TV kanallarını ve dijital platformu izleyin.
10. Disiplinler arası çalışmanızın daha fazla bekleneceği iş dünyasında geleceğin teknolojilerini, beklenen değişimleri iyi tanımalı ufuk çizginizi geliştirmelisiniz.

Sizin farkınız, ufuk çizginiz olsun.


Yasemen Çalışkan
Genel Müdür
5N1K Gelişim Akademisi


http://www.unyevizyon.com