Çatışmanın Değişen Dünyası

Çatışmanın Değişen Dünyası

Çatışmanın Değişen Dünyası

Çatışmanın Değişen Dünyası

Dördüncü sanayi devrimi çatışmaların ölçeği kadar karakterini de etkileyecektir; savaş ile barış arasındaki ayrımlar ve savaşçı ile savaşçı olmayan arasındaki ayrımlar huzursuzluk verici şekilde bulanıklaşıyor. Aynı şekilde muhabere sahası artan ölçüde hem yerel hem küresel hale geliyor. 

Modern çatışmalar artan ölçüde melez bir nitelik kazanıyor, geleneksel muhabere sahası teknikleri önceleri daha çok devlet dışı silahlı aktörlerle bağlantılandırılan unsurlarla birleşiyor. Ne var ki teknolojilerin artan ölçüde öngörülemez şekillerde iç içe geçmesi, devlet ve devlet dışı silahlı aktörlerin birbirlerinden öğrenmesiyle söz konusu değişimin potansiyel boyutları henüz geniş olarak değerlendirilemiyor.

Hızlı bir şekilde değişimi gözlemlerken yeni ölümcül teknolojilerin elde edilmesi ve kullanımı kolaylaştırırken dördüncü sanayi devrimi bireylere başkalarına muazzam ölçeklerde zarar vermek için çok çeşitli yollar sunuyor. Bu konuda hassasiyetler artmış durumda.

Teknolojiye erişin aynı zamanda muhaberede daha büyük kesinlik olanağı, çok ileri koruyucu giysiler ve önemli yedek parçaları ya da başka parçaları muhabere sahasında doğrudan basma yeteceği getiriyor.

Siber Harp
Zamanımızın en ciddi tehditlerinden biri olan siber harp geçmişte kara, deniz ve havanın olduğu gibi siber mekan yeni bir angajman alanı haline geliyor. 

Gelecekte çatışmanın dünyasının değiştiğini hep birlikte gözlemleyeceğiz.

Bir çatışmanın fiziksel dünyada yer alıp almamasından bağımsız olarak, siber boyut içeriği rahatlıkla öne sürülebilir. Askeri sistemlerden sivil enerji kaynakları, elektrik ve su şebekeleri, sağlık ya da trafik kontrolleri gibi sivil altyapılara saldırılara hedef olabilir. Geçmişten farklı olarak saldıranın kim olduğu veya saldırılıp saldırılmadığı konusunda teşhis koymakta emin olayamayabilirsiniz.

Şimdiye kadar geleneksel düşman tanımlaması yapılan odaklanmış durumlarda artık hackerlar, teröristler, aktivistler, suçlular ve diğer olası çatlakların neredeyse sonsuz ve belirsiz evrenini dikkate almak zorunda.
Siber harp suç eylemlerinden, casusluğa ve Stuxnet gibi yıkıcı saldırılara kadar birçok farklı biçim alabilir.
2008’den itibaren ülkelere ve şirketlere yönelik siber saldırıların birçok örneği yaşandı. Savaşın bu yeni yöntemiyle ilgili siber harbin son derece teknik meselelerini anlayanlar ile siber politikaları geliştirmekte olanlar arasındaki uçurum her geçen gün daha da büyüyor.

Siber harple ilgili nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar için geliştirilmiş normlar henüz tam olarak tanımlanamamıştır. Neyin bir saldırı oluşturduğu ve buna karşılık verilecek olan tepkinin ne olabileceği kim tarafından gösterileceği konularında ortak bir sınıflandırma henüz ortada yok.

Kaynak: Dördüncü Sanayi Devrimi, Klaus Schwab, World Economic Forum, Optimist, 2016