Değişim ve Birey

Değişim ve Birey

Değişim ve Birey

DEĞİŞİM ve BİREY

Dünyada hayatınızda sürekli değiştiği için denetleyebileceğiz tek nokta bu değişimin NASIL gerçekleştiğidir.

 
Birey olarak dünya sizin çevrenizde dönüşürken, NEREYE gitmek istediğinize odaklanmak ve oraya varmak için NELER yapmanız gerektiğini ortaya çıkarmak sizin görevinizdir.
 
Geniş bir toplumsal bakış açısından dijitalleşmenin en büyük ve en çok gözlenen etkilerinden bir “ben-merkezli” bir toplumun bireyselleşme sürecinin ve aidiyetin ve topluluğun yeni biçimlerinin belirmekte olmasıdır. Geçmişin tersine bir topluluğa ait olmak anlayışı bugün mekan, yerel topluluk, iş ve aileden çok kişisel projeler ve bireysel değer ve çıkarlar üzerinden tanımlanıyor.
 
Dördüncü sanayi devrimi sadece ne yapmakta olduğumuzu değil KİM olduğumuzu da değiştiriyor. Bireyler olarak var olma algımız değişiyor. Değişimin herkes üzerinde ki tesiri çok çeşitlidir. Kimliğimizi, değerlerimizi, tüketim alışkanlıklarımızı, var olma nedenimizi, çalışmaya veya dinlenmeye ayırdığımız zaman, kariyerimizi nasıl geliştirdiğimiz, becerilerimizi nasıl beslediğimiz gibi değişik yönlerini etkiliyor.
 
İnsanlarla nasıl karşılaştığımızı ve ilişkilerimizi nasıl geliştirdiğimizi, dayandığımız hiyerarşileri, sağlığımızı etkileyebilecek ve belkide sandığımızdan çok daha çabuk insan doğasının varlığını sorgulamamıza yol açacak şekilde, insanı çeşitli biçimlerde yükselmesi söz konusu olacaktır.
 
Teknolojinin getirdiği değişim ile bilgiye ulaşım hızımız arttı aynı zamanda doğru bilgiyi edinme noktasında güvensizlik yarattı. Bu riski göz ardı etmeden daha doğru verinin nasıl elde edileceği ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Verileri toplamak, okumak ve anlamlandırmak önem kazanmaktadır.
 
Teknolojinin getirdiği değişim; Bireysel bakış açımızdan iş dünyasına kadar, mesleklerden, üretim şekillerine, sosyal hayatımızdan sağlığa kısaca yaşam biçimizde de hızla etkisini göstermektedir.
 
İnsan olmanın ve toplum olarak birlikte yaşamanın tanımı tekrar yapılıyor diyebiliriz. Birey olmanın getirdiği sorumluluk ile biz olma bilincinin daha hassas yaşandığı bir dönemdeyiz. Belkide yeniden gözden geçirmeliyiz.
 
Dördüncü sanayi devriminin çekirdek bileşenlerinden birini oluşturan dijital medyanın yeni biçimleri toplum ve topluluğu bireysel ve kolektif olarak çerçeveleme tarzlarımızı giderek daha çok belirliyor.
 
Forumun Dijital Medya ve Toplum Raporu’nun ele aldığı gibi, dijital medya insanları bir’den bir’e  ve bir’den çok’a çok çeşitli biçimlerde bağlantılandırıyor, kullanıcılara zaman ve mesafe ötesi dostluklar sürdürme imkanı sağlıyor, yeni ilgi grupları yaratıyor ve sosyal ve fiziksel olarak tecrit durumdaki insanlara kendileri gibi düşünen insanlarla bağlantıya geçme imkanı veriyor.
 
Bireysel amaçlarınızı belirlediniz mi? Amaçlarınızı belirledikten sonra mevcut durumunuzu analiz ettiniz mi? 
Dijital medyanın yüksek erişilebilirliği, düşük maliyetleri ve coğrafi olarak nötr niteliği sosyal, ekonomik, kültürel, politik, dini ve ideolojik sınırları aşan etkileşimlere olanak sağlıyor.
 
Dijital medyayı kullanım amacı bireyin farkındalığı ile değişmektedir. Olumlu yönde kullanımı olumlu etkileşimler kurmaya yol açacaktır. Siz dijital dünyayı nasıl kullanıyorsunuz?

Hızlı değişen dünya ihtiyaçları kendini her alanda gösteriyor ve bizimde buna ne kadar hazırladığımız, adapte olduğumuzla ilgili olarak yakın zamanda değişimi kucaklayanlar veya direnenler olarak bir kutuplaşmaya tanıklık edebiliriz.

 
Yapay zeka ve algoritmalar bazı yönetimsel fonksiyonları otomize etmeye başlamışken birçok yönetici doğru yetenekleri önceliklendirmek konusunda başarısız oluyor. "İnsan" becerilerine gereken değeri vermiyorlar. Yapay zekanın hızla dünyayı istila ettiği düşünülürse, özellikle kritik olacağını söylüyor.
 
14 Ülke 1.770 yönetici anketi sonucunda "gelecek 5 yılda en çok ihtiyaç duyacakları 3 beceri"
1. Dijital ve Teknoloji Uzmanlığı %42
2. Yaratıcı Düşünce ve Deneyim %33
3. Veri Analizi ve Yorumlama %31
4. Strateji Geliştirme %30
5. Planlama ve Yönetim %23
6. Sosyal Ağ Kurma %21
7. İnsanları Geliştirme ve Rehberlik Etme %21
8. İşbirliği %20
9. Kaliteli Yönetimi ve Standartları %20
10. Varolan Uzmanlık Alanında Üstün Beceriler %20
11. Performans Yönetimi ve Raporlama %20
 
Yakın gelecekte tasarım bebekler ve yanı sıra genetik hastalıkların kökünün kazanmasından insan bilişinin artırılmasına kadar, insanlığımız üzerinde yapılmış bir dizi başka düzenleme görebiliriz. Bunlar insanlar olarak karşı karşıya bulunduğumuz en büyük etik ve manevi bazı sorunları gündeme getirecektir.
 
Bugünden geleceğe hazırlanmak için bireysel durum analizini en iyi şekilde ortaya koymamız gerekmektedir. 
 
Değişim bir yolculuktur. Nereye gittiğinin farkında olan bireyler bu yolculukta kendini bulacak ve yolculuğu yöneteceklerdir.

Yasemen Çalışkan
Başkan
5N1K Gelişim Akademisi

https://www.haberlerankara.com/degisim-ve-birey-5500yy.htm