ERP/Kurumsal Kaynak Planlama Faydaları Nelerdir?

ERP/Kurumsal Kaynak Planlama Faydaları Nelerdir?

ERP/Kurumsal Kaynak Planlama Faydaları Nelerdir?

Firmalar ERP sistemlerini tercih etmelerindeki temel beklenti, farklı iş süreçleri arasındaki bütünleşmenin sağlanmasıdır.
Bu beklentilere karşılık, ERP sistemleri uygulayan firmalarda bütünleşme tamamlandıktan ve hedeflenen şekilde çalışmaya
başladıktan sonra aşağıdaki faydaları sağladığı görülmektedir:

1- Bilgiye istenilen format ve detayda ulaşılmasını sağlayarak bilgi akışını hızlandırır.
2- Fonksiyonel iş süreçleri arasında koordinasyon ve otomasyon sağlar.
3- Müşteri ihtiyaçlarının daha kısa sürede karşılanması amacıyla, müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli desteği verir.
4- Satış tahminlemesi, satış kanalları ve bayi yönetimi, Pazar ve müşteri değerlendirme için gerekli araçlar ile karar desteği verir.
5- İşletme maliyet ve yatırımlarının doğru ve yerinde analizlerine olanak sağlar.
6- İşletme kaynaklarının daha etkin planlama ve yönetimini sağlayarak işletme maliyetlerini düşürür.
7- Esnek yapıları sayesinde, iş süreçlerinin ihtiyaçlarına ve pazar koşullarındaki değişikliklere kolay ve hızlı adaptasyon sağlar.
8- Gelişmiş raporlama araçları sayesinde kurumsal performans denetlenerek üretkenliği arttırır.
9- Tüm işletme fonksiyonlarını gözeterek üst yönetime karar desteği sağlar. 
10- Farklı bölgelerdeki müşteri ve tedarikçilerle hızlı veri paylaşımı ve bilgi bütünleşmesi sağlar.
11- Etkili stok yönetimi sağlar.
12- İşletmede ortak dil geliştirir.
13- İş modellemesi temeline dayandığı için, ERP sayesinde firmalar, riskli ve pahalı bir yol olan, kendi sistemlerinin
kurmaktan kurtulmuş olurlar. 
14-Şirketinizin etkin ve verimli yönetimi için ERP programını tercih edebilirsiniz.

Sentez Bilgi