Kişilik Envanteri ile Analiz

Kişilik Envanteri ile Analiz

Kişilik Envanteri ile Analiz

Kişilik Envanteri ile Analiz

Kişinin kendine rehberlik etmesi için kendi tanıması hayat boyu kapıların kilidini açmak için en doğru anahtardır. 
Kişilik, bireyi hayatta akışta tutan, bağ kurduran kendisi ve çevresi ile ilişkilerini belirleyen iletişimi güçlü kılan belirleyici özellikler bütünüdür.

Bireysel kimliğin oluşması için çevresel uyarıcı çok fazladır. Kişiliğin oluşması ve gelişmesi dinamik bir süreçtir.
İnsanın yansıyan yüzü olan kişiliğin doğuştan getirilen özellikler ile birlikte çevrenin etkisiyle kazanılan bir kimlik olduğu söylenebilir.
Ruh bilimciler "Bireyin kendine özgü ve ayrıcı davranışların bütün" olarak kişiliği anlamlandırmaktadırlar.

Kişilik, sizin farkınızdır. Vitrin olarak dış dünyanın gördüğü sizi anlatan özelliklerin farkında olduğunuz gibi hergün bir özelliğinizi keşfedebilirsiniz.
Bireyin varlığını sürdüğü çevre, toplum, grup, işletmenin, ailenin, çalıştığı işin niteliğine göre kişiliğinin renk alması doğaldır.

Kişilik; bazı davranışların toplamıdır.
Kişilik; aynı zamanda özel çevrenin ortaya çıkardığı bir olgudur.
Kişilik; bireysel dengenin ürünüdür.
Kişilik; davranışların yön verir ve idare eder. 
Kişilik; belirli zaman dilimleri içinde ki davranışların bütünleşmesinden oluşur.

Kişilik Envanteri/analizi ile kendi niteliklerinin farkında olunması gelişim alanlarımızı tesbit etmemiz açısından bize hız kazandıracaktır. 
İş hayatında üstlendiğimiz sorumluluk ve görevleri yerine getirirken kendi performansımızı yükseltmek veya iş için neler katabileceğimizi keşfetmek açısından önemlidir. İşimize uyum sağlarken kişilik önemli bir etkendir. Güçlü yönlerimize odaklanmak ve gitmek istediğimiz hedef için geliştirilmesi gereken alanların üzerinde Koçluk, Mentörlük veya Danışmanlık hizmeti almak yeni çözüm yollarından biri olmaktadır.

İş hayatında, Kendi kişiliğimizi tanımamız ekip çalışması yürüttüğümüz arkadaşlarımızla iletişimimizi olumlu yönde etkilemektedir. Ekip içerisinde tamamlayıcı rol üstlenmemiz için aldığımız sorumluluk kişiliğimiz ile de bütünleşiyorsa performansımızı oldukça arttırmaktadır. 

Yönetim kadrosunda görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken kişilik analizinin önem hem kendimizi tanıma hem de doğru ekip yönetimi 
açısından bize oldukça fazla ipucu vermektedir. Doğru yönetim doğru sonuçlar getirir. Ekip oluştururken profesyonel bir bakış ile ekibin performansını arttırabiliriz. 

5N1K Gelişim Akademisi olarak Kişilik Envanterini doğru analiz için kullanmaktayız.

Koçluk; Eğitim Koçluğu, Kariyer Koçluğu, Yönetici Koçluğu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı; Kariyer Planlaması, İşe Alım Süreci, Yetenek Yönetimi
Uygulamalı Atölye Çalışması; Eğitim

Genel olarak Kişilik Envanteri/Analizi için kullanılan tesler;
* ICT Kişilik Testi
* A, B Tipi Kişilik Testi
* İş&Kişilik Uyumu Testi
* Enneagram
* Catel 16 F Kişilik Envanteri
* Minnosota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
* Edwars Kişisel Tercih Envanteri
* Psikoteknik Testler
* Thomas Kişilik Envanteri
* D.I.S.C Kişilik Envanteri
* California Kişilik Testi
* Kriton Uyum Testi (KAI)
* Hogan Kişilik Ölçümü (HPI)
* Guilfard-Zimmerman Mizaç Envanteri
* Myers-Brigss Kişilik Envanteri (MBTI)
* Predictive Index (PI)
* Rorschach Testi
* Rotter Cümle tamamlama Testi
* Tematik Algı Testi
* Beier Cümle Tamamlama testi

Bireysel çalışmalarımızda ; Koçluk hizmetlerimizde envanter çeşitlerini kullanmaktayız ve danışamına geri bildirim vermekteyiz.
Profesyonel Gelişim Takip programını birlikte hazırlayıp süreci devam ettirmekteyiz.

Kurumsal çalışmalarımızda; Danışmanlık alanlarımızda Kurumsal Gelişim Programı hazırlanıp kurumun stratejisine özgü modüller halinde
uygulanmaktadır. İnsan Kaynakları Danışmanlığımız alt modülü olan "Yetenek Yönetimi" ve "Kariyer Planlama" için envanter çeşitlerini kullanmaktayız
ve geri bildirim vermekteyiz. Kurumsal raporlarımız ile profesyonel gelişim hareket planının uygulaması ile ilgili dinamik bir süreç uygulanmaktadır.


5N1K Gelişim Akademisi