Koçluk Nedir?

Koçluk Nedir?

Koçluk Nedir?

Koçluk Nedir?

Profesyonel koçluk, bireyler ve organizasyonların performanslarını arttırarak iş ve özel yaşamlarında sıra dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan sürekli mesleki bir ilişkidir. Koçluk süreci sonucunda danışanlar öğrenme kapasitelerini geliştirir, kişisel performanslarını arttırır ve yaşam kalitelerini geliştirirler.

Öğrenme hayat boyu sürer…

Görüşmelerde konuyu danışan belirler. Koç danışanı aktif olarak dinler, gözlem yapar ve soruları ile konuyu katılır. Koçluk, danışanların şu anda bulunduğu yer ile gelecekte olmak istedikleri yere ulaşmak için yapmak istediklerine konsantre olur. 

Koçluk, daha iyi odaklanabilme ve çeşitli seçeneklerin var olduğunu fark edebilme sayesinde, danışanın kişisel gelişimini ilerletir. Koçluk, danışanların şu anda bulunduğu yer ile gelecekte olmak istedikleri yere ulaşmak için yapmak istediklerine konsantre olur.

Koç’ların Sorumlulukları:

  • Danışanın var olan potansiyelini ve yeteneklerini keşfetmesini,
  • Danışanın kendi iç gücüne inanmasını ve kendi değerlerine sahip çıkmasını,
  • Danışanın hedef belirlemesini ve bu hedeflere gidilecek yolların görebilmesini,
  • Danışanın kendi kendisini engellediği kör ve zayıf noktaların farkına varmasını,
  • Danışanın kendi güçlü yanlarını görebilmesini,
  • Danışanın kendi kişilik özelliklerini fark edebilmesini,
  • Danışanın kendi çözüm ve stratejilerini tespit etmesini,
  • Danışanın tüm yaşam sorumluluğunun sadece kendi elinde olduğunu fark etmesini sağlar.
Koçluk ile Mentörlük farklı çalışma alanlarıdır.

Koçluk; bireysel/kurumsal belirli alanda uygulanacak gerekli olan özel becerilerin gelişiminde gruplara veya bireylere rehberlik vermeyi daha çok hedefler.
Mentörlük; insanda var olan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, çalışmalarında destek verebilmektedir.

Mentinin (danışanın) gelişimini kolaylaştıran deneyimli bir kişi mentör ile planlı gelişim yolculuğunu uygulayarak başlatırlar. Mentörlük iki kişi arasında kurulan bir ortaklıktır.

Koçluk, bireylerin hem iş yaşamında hem de özel yaşamlarında gerçekleştirmek istedikleri hedeflerine doğru ilerlerken onların yanında onların yol arkadaşı olabilmek, onların zaten içinde var olan o gücü açığa çıkarma konusunda onlara destek olmak, bireylerin kendi farkındalıklarını yükselterek onlara ayna tutmaktır. İnsanların geçmişlerine takılmalarından ziyade onlarında gelecekte neler yapabileceklerini kendilerinin bulmasını sağlamaktır.

Koçluk sırasında güç,  koç ile danışanın beraber yaptıkları çalışma sürecindedir. Diğer danışmanlık hizmetleri çözüm odaklıyken koçluk gelişim odaklıdır. Koçluk, gelişim sürecidir. Koçluk tam anlamıyla bireylerin kendilerinde zaten var olan potansiyellerini keşfetmelerini sağlama sürecinde danışanın istekli olması önemlidir. Gelişim süreci sonunda danışanın hayatına katma değer yaratması fayda sağlamaktadır.

Koçluğun temelinde insan var. Temeli insan olan koçlukta bireysel ve kurumsal koçluk olarak iki alan söz konusudur. Bireysel koçlukta çalışma yaptığımız kişi bireyin kendisidir. Kurumsal koçlukta ise çalışma yaptığımız kişi kurumun kendisidir. Sonuçta birinde bireyin kendi hedefleri kendi amaçları söz konusu, kurumsalda yani diğerinde ise kurumun yani şirketin hedefleri ve amaçları vizyonu söz konusudur.

Hem bireysel koçluk hem de kurumsal koçluk çalışmalarının temelinde yapılan şey aynıdır. Ve farkındalıkları arttırıp gücü açığa çıkararak her durumda belli bir hedefe hizmet edilir.

* Bireysel Koçluk
* Yaşam Koçluğu
* Öğrenci Koçluğu/Eğitim Koçluğu
* Kariyer Koçluğu
* Yönetici Koçluğu
* Satış Koçluğu
* Ebevyn Koçluğu
* İlişki Koçluğu
* Sağlık Koçluğu
* Performans Koçluğu
* Finansal Koçluk

Koçluk, bir yazılım gibidir. Koçluk çalışmasında yapılan uygulamaları hayatın her alanında her yere uygulayabilirsiniz.

5N1K Gelişim Akademisi olarak koçluk hizmetlerimizde danışanlarımızın hayatlarına katma değer yaratmayı amaçlıyoruz. Eğitim Koçluğu/Öğrenci Koçluğu & Kariyer Koçluğu & Yönetici Koçluğu alanlarında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Araştırma Çalışması
26 Mayıs 2016