Neden İhracat Yapıyoruz?

Neden İhracat Yapıyoruz?

Neden İhracat Yapıyoruz?

NEDEN İHRACAT YAPIYORUZ?

İhracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü artırması bakımından önemlidir. Firmalar genelde şu amaçlarla ihracata yönelmektedirler:

Satış ve karlarını artırmak: Eğer firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancı pazarlara girmesi muhtemelen karlılığı artıracaktır.

Dünya pazarlarından pay almak: Dış pazarlara açılan firma, rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenecektir.

İç pazara olan bağımlılığı azaltmak: Firma dış pazarlara açılarak, pazarlama gücünü artıracak ve iç pazardaki müşterilere olan bağımlılığını azaltacaktır.

Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak: Firma dünya pazarlarına açılarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulacaktır.

Fazla üretim kapasitesini satmak: İhracat yaparak, kapasite kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresi artırılabilir. Böylece ortalama birim maliyetler azalmış ve ölçek ekonomisine ulaşılmış olunacaktır.

Rekabet gücünü artırmak: İhracat firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır. Firma yeni teknolojilere, metodlara ve yöntemlere uyum sağlayarak yarar sağlarken, ülke de dışticaret dengesinin iyileşmesinden fayda sağlayacaktır.

İstihdam yaratmak: Mal ve hizmet ihracatı, yeni iş olanakları yaratacak, işsizliği azaltacaktır.

İHRACAT YAPMANIN FİRMA İÇİN FAYDALARI ya da RİSKLERİ NELERDİR?

           İhracatın firmalara doğrudan faydaları şunlardır:

 • Pazar payınızı genişletme, satışlarınızı ve karlılığınızı artırma fırsatı verir.
 • ​Eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise, üretimi artırma ve birim maliyetleri düşürme imkanı sağlar.
 • İç pazara olan bağımlılığı azaltır, iç pazardaki durgunluğu telafi etme imkanı verir.
 • Dış pazarlara girerek, iç pazardaki rekabeti yayma, riski dağıtma imkanı verir.
 • İç pazarda denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış pazara girilmesi, pazar araştırması maliyetini azaltır.
 • Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet, ihracatçıları, ürünlerini pazarın
 • ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik eder, böylece teknolojik “know-how”düzeyinde gelişme sağlanır.
 • Mevsimsel satışlardaki dalgalanmaların olumsuz etkisini azaltırsınız.
 • Firmaya düzenli para akışı, yeterli işletme sermayesi sağlarsınız.
 • Ürünlerinizin yaşam süresini uzatırsınız.
 • Firmanızı ve markanızı diğer pazarlara tanıttıkça, tüm pazarlarda rekabet etme gücünüz artar.

            İç pazarda ve dış pazarda karşılaşılan benzer riskler şunlardır:

 • Satışlar tahmin edilen seviyelerin altında kalabilir.
 • Rekabet beklenenden daha fazla olabilir.
 • Müşteriler ödeme yapmakta yavaş olabilir veya hiç ödeme yapmayabilirler.

  Sadece ihracata özgü riskler ise şöyle özetlenebilir:
 • Hedef ülkeden ihracat gelirlerinin geri çıkışı kısıtlanmış veya yasaklanmış olabilir.
 • Döviz kurlarındaki dalgalanmalar karları azaltabilir, ortadan kaldırabilir, hatta kayıplara neden olabilir.
 • Ödeme yapılmaması veya sözleşme ile ilgili diğer anlaşmazlıklarda, yargıya gitmekte sorunlar çıkabilir.
 • Savaş, iç savaş veya yabancı devlet tarafından millileştirme gibi hedef pazardaki istikrarsızlıklar kayıplara yol açabilir.
 • Ürün yabancı pazarlarda kabul görmeyebilir. Üründe değişiklik yapılması zor olabilir. 

  Sentez Bilgi