Nitelikli Beşeri Sermayenin Yetiştirilmesi

Nitelikli Beşeri Sermayenin Yetiştirilmesi

Nitelikli Beşeri Sermayenin Yetiştirilmesi

Nitelikli Beşeri Sermayenin Yetiştirilmesi

Üniversite ve Sanayi işbirliği kapsamında, geliştirdiğimiz “İşletme Uygulamaları” ile stratejik insan kaynağını yetiştireceğimiz ve ülkemizin kalkınması için model olacak uygulamamızı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Rekabetçi üstünlükler sağlanması, nitelikli insan kaynağının istihdamı ve geliştirilmesine yönelik geliştirdiğimiz işletme uygulamalarında sizlerinde desteği ile birlikte başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. 

Ülkemizin geleceği için sermaye ve teknoloji transferinin yanında beşeri sermayeninde geliştirilmesi ekonomik büyüme üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda büyük önem taşımaktadır.

Eğitim, yalnızca iktisadi kalkınma için değil aynı zamanda bu kalkınmayı destekleyen daha uzun bir süreç için de hayati derecede önem taşımaktadır. Beşeri sermayenin niteliği, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan en önemli ölçütlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.


Gelişmiş ülkelerin tümü;
* İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,
* İş gücünün gerekli nitelik ve nicelik düzeyine ulaştırılması
* Bu alanda sürekli ve uygulanabilir politikaların oluşturulması ve uygulanmasında başarı sağlamaktadır.
 
Üretim faktörlerinden biri olan işgücünün kalite ve niteliğini arttırmak ve buna uygun olarak kullanmak kalkınma eğitim arasındaki ilişkinin temelini oluşturmaktadır.

Üniversitelerimiz nitelikli insan gücü yetiştirilmesinde Türkiye’de öncü üniversite olma idealiyle öğrencilerimizin bugünden geleceğe hazırlıkları için etkin öğrenme ortamları sağlıyoruz.

Kariyer Merkezleri ile hem üniversite öğrencilerimize hem de topluma katkı sağlayacak noktalarda verimli çalışmalar üretebilmesi için geliştirdiği işbirliği modelleri ile öğrencilerimizin üniversite hayatında etkinliğini oldukça yüksek tutmayı hedefliyoruz.

“Doğru işe doğru insan” felsefesi ile Üniversitelerimizin 1.sınıfında başlayacağımız Kariyer Planlama sürecinde iş hayatına hazırlayacağımız öğrencilerimizin bilinçli hazırlıkları ile istihdam oranlarımızla alacağımız başarılı sonuçlar alacağıma inanıyoruz.


Yasemen Çalışkan
Genel Müdür
5N1K Gelişim Akademisi