Sağ Beyninizi Keşfedin

Sağ Beyninizi Keşfedin

Sağ Beyninizi Keşfedin

Sağ Beyninizi Keşfedin

Bir bütün olan beynin yarısını yoğun olarak kullanıp diğer yarısını ihmal eden insanların performanslarında yetersizlikler, kusurlar görülür. Fakat, diğer yarının da geliştirilmesi, son derece ilginç, harika sonuçları beraberinde getirir. İki lobun
birlikte çalışmasıyla 1+1 = 2 şeklinde aritmetik bir artış olmaz; verim kat be kat artar.

Klasik eğitim sisteminde daha çok sol lob ağırlıklı akademik bilgilere prim verilmekte, sağ lobun faaliyetleri ise maalesef
ihmal edilmektedir. Beynin, farklı fonksiyonlarına sahip iki lobu olduğu keşfedilen günümüzde, eğitim sistemi hala sadece beynin mantık, matematik, analiz, konuşma, yazma, listeleme gibi fonksiyonları olan sol lobunu kullanmaya devam etmektedir.

Oysa, gelişen bilimin ışığında, mantık ağırlıklı sol lobla beraber, hayal gücü, renk, şekil, ritim, bütünü görme gibi fonksiyonları olan sezgisel, üretken sağ lob da kullanılsa, insanların üretkenlik potansiyellerinin kat kat artacağı aşikardır.

Zaten, tarihte büyük sıçramalar yapan insanlar da, bilerek ya da bilmeyerek, beynin her iki lobunu da birlikte kullanan insanlardır.

Mantığın adeta tek başına gittiği yerle, sezgi, hayal ve renklerle el ele gittiği yer bir olur mu?

Sağ lobun da devreye sokulması, insana aynı zamanda duyusal keskinlik kazandırmakta, hedefini sürekli ve herşeyiyle canlı tutan o insana müthiş bir motivasyon kazandırmaktadır.

Bilgisayar bile matematik ve mantık işlemlerini yapabildiği günümüzde, bunlarda daha önemli bir özellik çıkıyor karşımıza: Üretken düşünce, üretken zeka.

Hayal gücü, yeni fikirler oluşturma, orjinalite gibi değerler, insan zihninin üretkenliği ortaya koyar. Bilgi dünyasına uçtuğumuz günümüzde asıl fark, işte bu noktadadır. Yani, geleceğin başarılı insanları, üretken zekaya, hayal gücüne, esnekliğe ve güçlü vizyona sahip insanlar olacaktır.

Sağ beynimizin harekete geçmesi için önerilenler ise şöyle:

1. Boyama ve eskiz yapın
2. Müzik aleti çalın veya şarkı söyleyin
3. Hikaye kurgulayın
4. Harita okuma oyunları oynayın
5. Açık hava sporları yapın
6. Sanat eserlerini inceleyin
7. Tiyatro oyunları izleyin ve oynayın
8. Yeni bir dil öğrenin

Sentez Bilgi