Şirketinizin değerlerini ve temel amaçlarını belirlediniz mi?

Şirketinizin değerlerini ve temel amaçlarını belirlediniz mi?

Şirketinizin değerlerini ve temel amaçlarını belirlediniz mi?

Şirketinizin Değerlerini ve Temel Amaçlarını Belirlediniz mi?

Kalıcı başarısı olan şirketler, stratejileri ve uygulamalarıyla değişen dünyaya sürekli uyum sağlamaya çalışırken, bir yandan da değişmeyen temel değerlere ve temel bir amaca sahiptir. İlerlemeyi hızlandıran şirketlerin temellerini koruma dinamiği Johnson&Johnson, Merck, 3M, Nordstom, Sony gibi şirketlerin kendilerini yenileyebilen ve uzun vadeli bir üstün performans gerçekleştirebilen seçkin kuruluşlar olmalarının nedenidir. (1)

Var olmanın temel taşlarından biri de değişimi yönetmektir. Kurumsallaşmış şirketler, vizyon sahibi olup değişmesi gereken alanları ile değişmemesi gereken alanlarını ayırt ederek hareket edilmesi gereğinin farkındadırlar. Yönetim becerisini geliştirmiş şirketler stratejileriyle birlikte daha sağlam adımlar atabilirler. Geleceğe yapılacak en büyük yatırım şirket yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesidir. Bu yetenekler sizin diğer şirketlerden farkınızı ortaya çıkarır.

Temel değerler bir şirketin esas öğretileridir. Temel amaç ise bir şirketin varlık nedenidir.

Temel değerler, bir şirketin gerekli ve kalıcı ilkeleridir. Walt Disney şirketinin “hayal gücü ve erdemlilik” temel değerleri, piyasa gereksinimlerinden değil, kurucusunun hayal gücünün ve erdemliliğin kendi başına beslenmesi gereken değerler olduğu şeklindeki içsel inancından kaynaklanmaktadır. Şirketinizin temel değerlerini belirlemek için, hangi değerlerin gerçekten merkezi olduğunu saptamak konusunda kesin bir dürüstlükle hareket etmelisiniz. Kurumsal şirketler genellikle üç ile beş arasında değişen az sayıda temel değere sahip olma eğilimindedir. Son derece farklı kültürlerden gelen insanlardan oluşan küresel örgütler bile ortak bir temel değerler kümesi tanımlayabilir. Püf noktası, bireyden örgüte doğru çalışmaktır. (1)

Temel amaç, şirketin varlık nedenidir. Etkili bir amaç; insanların, şirketin işlerini yapmak konusunda ki idealist esin kaynaklarını yansıtır. 

David Packard der ki “ bir örgütün varoluşunun para kazanmaktan daha derinde ki nedenlerini gözler önüne serer”. 

Şirketler, yirmi birinci yüzyıla girerken, çalışanların bütün yaratıcı enerjisini ve yeteneğini çekmek zorunda olacaktır. Ama insanlar niçin her şeylerini versin? (1)

Peter Drucker Der ki “kendini şirketine adamış kişilerin en iyileri ve çoğu, eninde sonunda gönüllüdür; çünkü hayatta başka şeyler yapma fırsatına da sahiptir”.

Şeffaf bir yönetim tarzı belirlemiş, bireyin görüş ve düşüncelerine değer veren, temel yapı taşları olan değerleri keşfedilmiş, var olma amacı net olan şirketler, Stratejilerini gerçekleştirmede daha başarılı sonuçlar alabilirler. Şirket ruhunu yansıtmak için bireyden örgütün en üst kademesine kadar inanmak gerekir. Şirket içerisinde çalışanlar için tutku oluşturmanız gerekir. Bırakın size inanmaları için gerçek sebepleri olsun.

Yasemen ÇALIŞKAN
Genel Müdür
5N1K Gelişim AkademisiKaynakça: Kaynak: (1) James C.Collins & Jerry I.Porras,”Şirketinizin Vizyonunu Oluşturmak” Eylül 1996