Sütçü Hikayesi

Sütçü Hikayesi

Sütçü Hikayesi

Sütçü

Bir tarihte, sütçülük yaparak zengin olmuş bir adam, gemiyle seyahat ediyormuş... Yanındaki kesede, biriktirdiği
altınlar varmış... Güvertede, sakin bir köşe bulmuş ve altınlarını şöyle bir daha saymış ve onların varlığı ile gönlünce sevinmiş.

Tam da böylesine bir varlık sevinciyle mayışmışken, geminin kadrolu maymunu, tünediği direkten atlamış ve adamın altın kesesini
kaptığı gibi, tekrar direğin tepesine tırmanmış...

Adam çığlığı basmış. İnsalar toplanmış. Gemi görevlilileri maymuna olmadık şeyler yapmış ama nafile. Birileri direğe tırmanmak
istemiş. Fakat maymun altın kesesini denize doğru sallamaya başlamış. Aman! Keseyi denize atmasın diyerek ondan vazgeçmişler.
Maymuna en çok sevdiği yiyecekleri göstermişler, şaklabanlıklar yapmışlar nafile...

Bütün yolcuların gözü maymunda, merakla beklemeye başlamışlar. Ancak sütçünün heyecanı dayanılır gibi değilmiş.

İşte, tam bu esnada herkesin meraklı bakışlarına karşı, maymun kesenin ağzını açmış ve bir altın çıkarıp denize atmış.

İkinci altını çıkartıp güverteye atmışç Sütçü altını hemen kapıvermiş ama gözünü yukarıdan ayırmıyormuş. Maymun üçüncü
altını denize, dördüncüyü de güverteye atmış. Böylece devam etmiş. Bir denize, bir güverteye...

Bu durumu görenler, "maymunu vuralım, altınları kurtaralım" demişler. Ancak sütçü bu teklife razı olmamış.
Ve demiş ki : "Madem ki, yarısını gemiye atacak, diğer yarısını kaybetmeye razıyım..." İnsanlar sütçünün kanaatkar tavrına bir
anlam veremişler ve tabii sebebini sormuşlar.

Sütçü altınlarının yarısına razı olmasını şöyle açıklamış:
Bildiğiniz gibi, ben bu altınları süt satarak kazandım. Ancak sattığım sütlere, yarı yarıya su katıp satmıştım. Şimdi yapana değil,
yaptırana bakıyorum da, yapılanı isabetli görüyorum. Sudan kazandığımı suya atıyor, sütten kazandığımı bana atıyor.

Evet, bizler çalışmalarımıza helalinden kazanmaya dikkat ediyor muyuz? Helal para insan yüzü güldürür.
Yoksa haksız kazanılan para beklemedik yere gider!!!